Wyszukiwarka: najlepsze

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: naj­lep­sze — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Życie jest naj­lep­szym le­karzem...wy­leczy Cię ze wszys­tkich złudzeń. 

myśl
zebrała 221 fiszek • 29 września 2010, 06:51

Dob­re ser­ce to naj­lep­sza religia. 

myśl dnia z 28 stycznia 2014 roku
zebrała 194 fiszki • 31 marca 2010, 07:21

Na sen i zaurocze­nie naj­lep­sze jest przebudzenie. 

myśl dnia z 7 września 2015 roku
zebrała 167 fiszek • 17 sierpnia 2010, 05:23

naj­lep­szym ze­garem od­mie­rzający czas życia jest ….bijące serce 

myśl
zebrała 165 fiszek • 2 maja 2010, 00:09

Przez strach tra­cimy naj­lep­sze chwi­le w swoim życiu. 

myśl
zebrała 154 fiszki • 16 kwietnia 2010, 07:51

...

Naj­lep­szy dok­tor ręce załamie,
gdy u pac­jenta na ser­cu kamień. 

myśl
zebrała 154 fiszki • 19 czerwca 2010, 11:29

...

Naj­lep­szy ob­raz z ram wyskoczy
kiedy poczu­je wścib­skie oczy. 

myśl
zebrała 142 fiszki • 29 czerwca 2010, 12:58

kry­tyka jak i za­kaz jest naj­lep­szą reklamą 

myśl
zebrała 136 fiszek • 18 lipca 2010, 22:33

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki