Wyszukiwarka: naiwność

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: naiw­ność — zgromadziliśmy 294 teksty.

... wciąż boję się, aby nie przek­roczyć tej cien­kiej gra­nicy, ja­ka jest po­między zaufa­niem a naiwnością... 

myśl
zebrała 175 fiszek • 16 marca 2011, 19:45

Bo marze­nia się nie spełniają, sny zaw­sze kończą, wspom­nienia wra­cają, ka­wa uza­leżnia, pa­piero­sy za­bijają, cze­kola­da tuczy, a naiw­ność bie­rze górę nad podświadomością. 

myśl
zebrała 157 fiszek • 1 grudnia 2010, 19:38

Prze­jadłam się nadzieją...

Cho­ruję na naiwność... 

myśl
zebrała 126 fiszek • 16 kwietnia 2010, 13:48

Ludzie często od­bierają up­rzej­mość ja­ko naiwność. 

myśl dnia z 6 września 2013 roku
zebrała 116 fiszek • 20 czerwca 2010, 19:17

Widziałam kobietę.
Miała ta­kie smut­ne oczy. Pat­rzyła przed siebie pus­tym wzrokiem.
Ser­ce miała wy­ciągnięte na dłoni.
Było małe, kruche, z liczny­mi bliz­na­mi. Led­wo biło.
Ko­bieta wy­ciągnęła rękę, po­kazując mi swo­je ser­ce.
Krzyczała
że jest ta­kie prze­ze mnie, że to ja i mo­ja naiw­ność za­bija jej duszę.
Płakała. Ra­miona jej drżały
Ser­ce- po­woli pękało na pół.

Wte­dy uświado­miłam so­bie, że pat­rzę w lustro. 

myśl
zebrała 110 fiszek • 8 maja 2010, 11:33

Myślał, że uśmie­chnął się do niego los.
Tak. Uśmie­chnął się... iro­nicznie, przy okaz­ji drwiąc z je­go naiwności. 

myśl
zebrała 103 fiszki • 13 czerwca 2010, 19:36

Błędy trzy­mały mnie za ręce
Naiw­ność biła po twarzy 

myśl
zebrała 100 fiszek • 20 czerwca 2010, 21:18

Chciałabym Ci pos­ta­wić ul­ti­matum. - Masz os­tatnią szansę.
Ale umiałabym tyl­ko wte­dy, gdy miałabym pew­ność, że ją wykorzystasz.

A od kiedy to naiw­ność jest przewodnikiem? 

myśl
zebrała 88 fiszek • 4 listopada 2010, 19:04

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Wszystkie
Filtruj wyniki