Wyszukiwarka: naiwność

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: naiw­ność — zgromadziliśmy 191 tekstów.

Bo marze­nia się nie spełniają, sny zaw­sze kończą, wspom­nienia wra­cają, ka­wa uza­leżnia, pa­piero­sy za­bijają, cze­kola­da tuczy, a naiw­ność bie­rze górę nad podświadomością. 

myśl
zebrała 157 fiszek • 1 grudnia 2010, 19:38

Prze­jadłam się nadzieją...

Cho­ruję na naiwność... 

myśl
zebrała 126 fiszek • 16 kwietnia 2010, 13:48

Ludzie często od­bierają up­rzej­mość ja­ko naiwność. 

myśl dnia z 6 września 2013 roku
zebrała 116 fiszek • 20 czerwca 2010, 19:17

Widziałam kobietę.
Miała ta­kie smut­ne oczy. Pat­rzyła przed siebie pus­tym wzrokiem.
Ser­ce miała wy­ciągnięte na dłoni.
Było małe, kruche, z liczny­mi bliz­na­mi. Led­wo biło.
Ko­bieta wy­ciągnęła rękę, po­kazując mi swo­je ser­ce.
Krzyczała
że jest ta­kie prze­ze mnie, że to ja i mo­ja naiw­ność za­bija jej duszę.
Płakała. Ra­miona jej drżały
Ser­ce- po­woli pękało na pół.

Wte­dy uświado­miłam so­bie, że pat­rzę w lustro. 

myśl
zebrała 111 fiszek • 8 maja 2010, 11:33

Gdy­by nie naiw­ność ser­ca, mogłabym po­wie­dzieć, że życie jest ok. Nic tak nie zgłębia czu­cia, jak ono roz­darte, za­wie­szo­ne w próźni istnienia. 

myśl
zebrała 102 fiszki • 16 lutego 2014, 01:57

Błędy trzy­mały mnie za ręce
Naiw­ność biła po twarzy 

myśl
zebrała 100 fiszek • 20 czerwca 2010, 21:18

Chciałabym Ci pos­ta­wić ul­ti­matum. - Masz os­tatnią szansę.
Ale umiałabym tyl­ko wte­dy, gdy miałabym pew­ność, że ją wykorzystasz.

A od kiedy to naiw­ność jest przewodnikiem? 

myśl
zebrała 88 fiszek • 4 listopada 2010, 19:04

Trud­no pa­dać so­bie w ra­miona, jeśli nie jes­teśmy pew­ni, czy uścisk nie jest okazją do ciosu za­dane­go z blis­ka. Życzli­wości nie po­win­na cecho­wać naiwność. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 18 sierpnia 2010, 17:57

Niektórzy po­jawiają się znienac­ka mie­szają, mącą w naszych ser­cach a po­tem zni­kają bez pożeg­nań .Żad­ne cza­ry tyl­ko nasza naiw­ność poz­wa­la by­le ko­mu się oswoić. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 12 kwietnia 2010, 10:44

Naj­gorzej jest wte­dy, kiedy nadzieja za­mienia się w naiwność. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 25 maja 2010, 17:37
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 04:11Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 02:34PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st GDYBY duży pies znał człowieka, poszar­gałby, [...]

dzisiaj, 01:49Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st W długiej ko­lej­ce po [...]

dzisiaj, 01:19krysta sko­men­to­wał tek­st sobie pi­sani

dzisiaj, 01:16krysta sko­men­to­wał tek­st Zdążymy

dzisiaj, 01:13krysta sko­men­to­wał tek­st niewiele tak a ja­ki [...]

dzisiaj, 00:57Badylek sko­men­to­wał tek­st Nie zakładaj mi łańcucha Daj [...]

dzisiaj, 00:44Badylek sko­men­to­wał tek­st Blond to zdro­wie

dzisiaj, 00:44Cris sko­men­to­wał tek­st talent nie pot­rze­buje obrony https://www.youtube.com/watch?v=34vvp7SLlTc

dzisiaj, 00:42Cris sko­men­to­wał tek­st Nie zakładaj mi łańcucha Daj [...]