Wyszukiwarka: morze

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: morze — zgromadziliśmy 541 tekstów.

Kocham Cię Ma­riusz, za to, że zaw­sze przy mnie jes­teś i na­wet będąc ty­siące ki­lometrów ode mnie, gdzieś w od­da­li na morzu, czuję Twoją obec­ność i miłość, niesa­mowi­te wspar­cie i to, że [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 listopada 2012, 13:43

Pokój ciem­ny, a w nim magia.
W po­wiet­rzu za­pach wspom­nień. Przed moimi ocza­mi jedynie
fil­my naj­lep­szych wyp­raw. Po­woli w ucho wpa­dają dźwięki, słowa.. Szu­kam na­ciep­lej­sze­go miej­sca, by poz­być się niep­rzy­jem­niści. Zwątpienie ma gorzki smak. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 listopada 2012, 18:52

morze bez wo­dy nie było by morzem a związek bez miłości byłby związkiem ? 

myśl
zebrała 3 fiszki

Piosen­ka - pot­rze­buje każdej nuty.
Morze - pot­rze­buje wszys­tkich kro­pel wody.
Książka - pot­rze­buje każde­go słowa.
Ob­raz - pot­rze­buje każde­go szczegółu.
Ja - pot­rze­buje każdej cząstki ciebie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 lipca 2012, 18:06

jak mam pat­rzeć Ci w oczy kiedy za­mykasz po­wieki powieki?
cien­ka skóra dokład­nie ob­ry­sowu­je two­je niebies­kie źrenice,
niez­na­ne, niez­ba­dane jak głębia oce­nanu,
po­wieki jak fa­le spryt­nie uk­ry­wają wnętrze niepo­zor­ne­go morza,
morza które wy­daje się tak ta­jem­nicze, tak nieznajome,
tak bar­dzo chciałabym je poznać..
tak bar­dzo chciałabym za­nurzyć się w je­go ciepłych wodach,
na­wet nie wiesz ile bym dała żebyś nau­czył mnie pływać. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 kwietnia 2012, 11:34

Wokół roz­gniewa­ne niebo,wzburzo­ne morze...
Obok idziesz ty i łagodzisz pod­much wiatru...
Czuję,że żyję. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 września 2009, 20:14

W życiu jest tak jak na morzu, na niez­na­nych wo­dach znaj­du­jemy Praw­dzi­wego Siebie 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 marca 2012, 20:15

…Czułam jak­bym nie pot­rze­bowała od­dychać, za­razem od­dychałam pełną pier­sią. Wo­da, krop­le, otu­lały mnie miękko, w szu­mie. Ja poz­naję siebie od no­wa, stoję tam na pal­cach, mo­je us­ta tworzą idealną kom­po­zycję z oblanym [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 kwietnia 2013, 23:57

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Wszystkie
Filtruj wyniki