Wyszukiwarka: milosc

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mi­losc — zgromadziliśmy 123 teksty.

mi­losc nie ma uzasadnienia 

myśl
zebrała 48 fiszek • 20 października 2010, 19:19

Mys­lisz,ze kochasz a to tak nap­rawde tyl­ko zaurocze­nie.Py­tasz dlacze­go mi­losc Cie omi­ja.,ze nig­dy nie bedziesz szczes­li­wy.Wy­luzuj,daj so­bie na wstrzy­manie a mi­losc za­wita do Two­jego ser­ca w naj­mniej nieo­cze­kiwa­nym mo­men­cie.W zy­ciu na wszys­tko przychodzi czas a cier­pli­wosc poplaca. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 28 października 2010, 23:43

Mi­losc da­je ludziom skrzyd­la Ika­ra, kto­re mo­ze stra­cic tuz przy sil­niej­szym pro­myku slonca. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 23 września 2010, 18:07

Pow­tarzam so­bie ze nie wy­bacze Ci nig­dy te­go co zro­biles, to glu­pie.Bo wiem ze gdy­bys pop­ro­sil mnie te­raz o dru­ga szan­se rzu­cila bym sie w Two­je ra­miona....Bo mi­losc wszys­tko wybacza.... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 2 grudnia 2010, 00:37

Wo­lałabym życ krot­ko, dos­wiad­cza­jac mi­losc niz zyc dlu­go , ale bez niej... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 4 czerwca 2010, 10:22

Sen jest jawa
Seks , zabawa
Mi­losc, zdra­da
Lecz Ci co mys­la mi­los­ci biada niech tyl­ko sen i seks ich zja­da.*De­dyku­je mysl mez­czyz­na ktorzy za mi­losc do ko­biety uwa­zaja jej zew­net­rzne walory. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 18 lipca 2010, 21:08

Nie tyl­ko mi­losc jest sle­pa, przy­jazn takze po­win­na udac sie do okulisty. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 21 lipca 2011, 19:51

Mi­losc jest krucha i nieraz nie pot­ra­fimy jej pielegnowac. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 29 lipca 2010, 21:39

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Wszystkie
Filtruj wyniki