Wyszukiwarka: miłość pierwszego wejrzenia

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: miłość pier­wsze­go wej­rze­nia — zgromadziliśmy 12444 teksty.

Cóż z te­go, że szczęście jest na wy­ciągnięcie dłoni sko­ro pos­ta­wienie pier­wsze­go kro­ku trwa niekiedy wieczność… 

myśl
zebrała 222 fiszki • 21 czerwca 2011, 07:21

Miłość dla Ciebie. Ja stawiam. 

myśl
zebrała 188 fiszek • 14 września 2010, 09:42

Miłość,
w pocze­kal­ni niepew­ności , niecier­pli­we ma dłonie. 

myśl
zebrała 177 fiszek • 30 marca 2011, 03:27

By­wamy za głupi na miłość. 

myśl
zebrała 164 fiszki • 5 października 2012, 19:09

Miłość na­wet na pus­ty­ni życia znaj­du­je oazę... 

myśl
zebrała 141 fiszek • 23 sierpnia 2013, 00:16

Kochaj­my. Miłość tak wiele zmienia. 

myśl
zebrała 138 fiszek • 3 lipca 2013, 07:19

Miłość nie wybiera
wy­biera nienawiść 

myśl
zebrała 130 fiszek • 31 października 2010, 15:32

two­ja niedo­pita ka­wa, mo­je us­ta roz­chy­lone rozkosznie
i suk­nia z upiętą roz­koszą twoich rąk
jeszcze pier­si fa­lują tobą nies­po­koj­nym
upiję ciebie łyk, to tyl­ko dziś...
a jut­ro masz mnie więcej o wieczność.


z pier­wsze­go to­miku " żółte mlecze " 

myśl
zebrała 120 fiszek • 14 marca 2013, 20:38

Miłość jest niezłom­nym wy­razem jedności... 

myśl
zebrała 117 fiszek • 22 maja 2014, 12:50

bo miłość kar­mi się
przeszkodami 

myśl
zebrała 111 fiszek • 23 grudnia 2012, 20:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:08one drop for all sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś twier­dzi, iż [...]

dzisiaj, 02:07one drop for all sko­men­to­wał tek­st W życiu jaj w [...]

dzisiaj, 01:56one drop for all sko­men­to­wał tek­st W życiu jaj w [...]

dzisiaj, 01:28Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st bóg jest w każdym [...]

dzisiaj, 01:22Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st i przeg­ra­na ja­wi się [...]

dzisiaj, 01:04Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Przylepiec

dzisiaj, 00:54Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

wczoraj, 23:50danioł sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

wczoraj, 23:49krysta sko­men­to­wał tek­st Bohaterem nie jest ktoś, [...]

wczoraj, 23:49Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie