Wyszukiwarka: miłość dziecka

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: miłość dziec­ka — zgromadziliśmy 12720 tekstów.

I ten strach w oczach dziec­ka, gdy trzy­ma w dłoniach cały świat .

*Bo za szyb­ko ka­zali dorosnąć. 

myśl
zebrała 212 fiszek • 3 grudnia 2010, 15:55

Miłość dla Ciebie. Ja stawiam. 

myśl
zebrała 188 fiszek • 14 września 2010, 09:42

Roz­bi­jał dziec­ka skar­bonkę by mieć na wódkę i żyć w udrękach...
Gdy nie pił ka­zał w nag­rodę no­sić się na rękach...
Stąd rodzi się ta­kie stwierdzenie:
sa­mo nie pi­cie to jeszcze nie trzeźwe myślenie... 

myśl
zebrała 186 fiszek • 2 maja 2010, 00:06

Gdy widzi się ra­dość w oczach dziec­ka, to ro­bi się tak lek­ko na duszy... 

myśl dnia z 10 listopada 2012 roku
zebrała 167 fiszek • 27 października 2010, 20:15

By­wamy za głupi na miłość. 

myśl
zebrała 164 fiszki • 5 października 2012, 19:09

Cza­sem wstydzi­my się za postępo­wanie naszych dzieci, ser­ce mat­ki cier­pi, kiedy trud wycho­wania w dob­rych war­tościach idzie na mar­ne. Ale nie ma większe­go bólu dla dziec­ka, kiedy to ono za­wie­dzione mu­si się wstydzić za uczyn­ki Matki. 

myśl
zebrała 151 fiszek • 1 lipca 2013, 14:59

Pat­rz na świat oczy­ma dziecka,
ciesz się tym,co najmniejsze
w małości bo­wiem moc wielka

a to niedostrzegalne,niewidzialne...?
- najcenniejsze,święte
od­kry­jesz to zbliżyw­szy się do czy­jegoś serca 

myśl
zebrała 140 fiszek • 13 lipca 2010, 12:05

Umiejętność sznu­rowa­nia butów z per­spek­ty­wy Dziec­ka może się wy­dawać bar­dzo trud­na do opa­nowa­nia, a to do­piero początek cze­kających Go życiowych wyzwań… 

myśl dnia z 16 lipca 2014 roku
zebrała 138 fiszek • 31 sierpnia 2010, 23:56

Kochaj­my. Miłość tak wiele zmienia. 

myśl
zebrała 138 fiszek • 3 lipca 2013, 07:19

Przez całe życie jes­teśmy dziećmi [...] Na­wet jeśli o tym za­pomi­namy, ta cząstka dziec­ka ciągle jest w nas [...] 

myśl
zebrała 133 fiszki • 1 czerwca 2010, 21:12
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:11wdech sko­men­to­wał tek­st Abstrakcja, to różni­ca między [...]

dzisiaj, 16:04wdech sko­men­to­wał tek­st Kompleks czy me­galo­mania

dzisiaj, 16:02back sko­men­to­wał tek­st *** Dzban miodu na ser­ce [...]

dzisiaj, 16:00JaiTy sko­men­to­wał tek­st JaiTy

dzisiaj, 15:53JaiTy sko­men­to­wał tek­st Strach gu­bi...  

dzisiaj, 15:52wdech sko­men­to­wał tek­st Niektórzy ludzie nau­czy­li się [...]

dzisiaj, 15:44Badylek sko­men­to­wał tek­st Strach gu­bi...  

dzisiaj, 15:39PainWithoutLove wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 15:35JaiTy sko­men­to­wał tek­st ..Tylko słowo opar­te na [...]

dzisiaj, 15:31JaiTy sko­men­to­wał tek­st Strach gu­bi...