Wyszukiwarka: marzenia

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: marze­nia — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Cza­sem zdarza mi się usiąść na podłodze i po pros­tu marzyć.
Później ot­wieram oczy, zdzi­wiona, że nie jes­tem na środ­ku morza. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 11 stycznia 2010, 22:24

Każdy marzy o praw­dzi­wej miłości. Tak, to nap­rawdę cu­dow­ne uczu­cie...
Ale czy każdy z nas wie, ile ta miłość niesie ze sobą bólu, roz­cza­rowań, łez?

Obyśmy kiedyś mog­li po­wie­dzieć, ze było warto. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 10 stycznia 2010, 20:18

Rzeczy­wis­tość nas nie rozpieszcza..
Ale za to, wyob­raźnia i marzenia,
jak najbardziej.. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 16 października 2009, 11:42

Gdy Ty śmiejesz się z al­ko­holi­ka, który pełznie po chod­ni­ku, ja pat­rzę na ta­kiego w do­mu i marzę, żeby to była nieprawda... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 1 grudnia 2009, 14:17

Na dnie ser­ca scho­wały się marze­nia, przyk­ry­te ka­mieniem do­rosłości, spląta­ne liną czasu. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 3 stycznia 2010, 12:28

Mo­je marze­nia sięgają gwiazd, lecz rzeczy­wis­tość spra­wia, że sto­py do­tykają wciąż ziemi ... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 13 grudnia 2009, 19:39

Mo­ja głowa pęka od natłoku marzeń... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 20 grudnia 2009, 16:32

W su­per­marke­cie z uczu­ciami z półek wy­biera­li miłość. Dzi­siaj była pro­moc­ja, je­dyne 2,99. Po­wie­rzchow­ne ?kocham cię? dorzu­cają gra­tis. Ura­dowa­ni za­ciera­li ręce. W końcu mieli kochać, mod­nie i po­pular­nie, mieli być za­kocha­ni. Szczęśliwi [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 33 fiszki • 6 października 2009, 15:40

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki