Wyszukiwarka: marzenia

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: marze­nia — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Uniosłem swe sny ku marze­niom ja­kie spo­wiły mo­ja głowę. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 23 sierpnia 2009, 23:33

Two­je marze­nia będą zaw­sze ta­kie jak ty sil­ne,mądre i kiedyś tak jak ty umrą,kiedy i ty umrzesz. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 23 grudnia 2009, 16:54

W krwa­wych marze­niach o miłości tonę
w bez­kres­nym morzu wieczności. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 1 sierpnia 2009, 19:29

W gum­kach do ma­zania tonę, krztuszę się ich wiórka­mi, w oczach pełno ich również, pochłonięta marze­niami. A wszys­tko dla­tego, iż ra­zu pew­ne­go zachciało mi się wy­mazać cię z życia mego. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 5 grudnia 2009, 19:53

Gdy była małą dziew­czynką marzyła , żeby zos­tać księżniczką i aby które­goś dnia przy­jechał po nią książe na białym ru­maku ...
A te­raz , gdy już do­rosła , marzy jej się , żeby książe wrócił tam skąd przyszedł ... Bo już nig­dy nie uwie­rzy , że is­tnieje coś ta­kiego jak HAP­PY END .. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 29 grudnia 2009, 16:47

Raz się żyje, więc spełnię marzenia
Jak w ko­loro­wej baj­ce Disneya... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 12 listopada 2009, 18:25

Ktoś kiedyś mnie okłamał,mówiąc,że marze­nia się spełniają. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 20 października 2009, 18:44

Bo wiesz ja wyob­rażałam so­bie jak będą wyglądały nasze wspólne chwile.
Ale ty oka­załeś się pot­wo­rem niszczącym wyobraźnie
i marzenia. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 9 grudnia 2009, 16:15

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki