Wyszukiwarka: marzenia

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: marze­nia — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Marze­nia są marze­niami, Sny to tyl­ko sny, a zy­cie to świat w kto­rym nig­dy nie wiesz co mo­ze sie wydarzyć... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 4 stycznia 2010, 17:52

- Dlacze­go nie masz już ty­lu marzeń co kiedyś, ty­lu planów, ty­lu po­mysłów, co się zmieniło?
- Hm, nie mam ty­lu planów i marzeń od kiedy życie każde­go dnia poz­ba­wia mnie złudzeń...

Roz­mo­wa autentyczna 

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 lipca 2009, 09:36

Nad­szedł czas na no­we marzenia,
czas na no­we pla­ny z kimś, kto się jeszcze nie po­jawił w moim życu. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 4 listopada 2009, 23:58

To możność do­kony­wania wy­boru po­pycha nas ku marzeniom. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 stycznia 2010, 21:28

Aro­mat kawy
6 ra­no, a ja chciałabym zos­tać w tej krainie marzeń sen­nych, jest mi dob­rze - nie ma te­go pot­wo­ra, który straszył gdy byłam mała, bo on wychodził z sza­fy ta­ki brudny [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 12 fiszek • 19 października 2009, 20:22

Uniosłem swe sny ku marze­niom ja­kie spo­wiły mo­ja głowę. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 23 sierpnia 2009, 23:33

Two­je marze­nia będą zaw­sze ta­kie jak ty sil­ne,mądre i kiedyś tak jak ty umrą,kiedy i ty umrzesz. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 23 grudnia 2009, 16:54

W krwa­wych marze­niach o miłości tonę
w bez­kres­nym morzu wieczności. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 1 sierpnia 2009, 19:29

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki