Wyszukiwarka: marzenia się spełniają

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: marze­nia się spełniają — zgromadziliśmy 82922 teksty.

Cza­sami pod ser­decznym uśmie­chem kryją się wiel­kie doz­na­ne krzyw­dy,nies­pełnione marze­nia i miłość,która za­miast szczęścia ofiaro­wała ból. 

myśl
zebrała 239 fiszek • 25 lipca 2010, 10:42

Kar­mić marzenia.
Głodzić wątpliwości. 

myśl dnia z 21 października 2014 roku
zebrała 179 fiszek • 21 listopada 2010, 20:26

Bo marze­nia się nie spełniają, sny zaw­sze kończą, wspom­nienia wra­cają, ka­wa uza­leżnia, pa­piero­sy za­bijają, cze­kola­da tuczy, a naiw­ność bie­rze górę nad podświadomością. 

myśl
zebrała 157 fiszek • 1 grudnia 2010, 19:38

To za rzeką naszych wspom­nień czają się mo­je marze­nia, w smut­ku obok ciebie, ale sa­ma - tonę. 

myśl
zebrała 132 fiszki • 26 lutego 2014, 21:00

Nad ra­nem próbując dośnić niedo­kończo­ny sen chce wie­rzyć, że cho­ciaż niektóre sny się spełniają. 

myśl
zebrała 125 fiszek • 12 października 2010, 19:25

Marze­nia, o których za­pom­nieliśmy... spełnią się szyb­ciej niż te, o których myśli­my ciągle. 

myśl
zebrała 122 fiszki • 11 listopada 2010, 08:30

Niektóre marze­nia nie spełniają się dla nasze­go dobra 

myśl
zebrała 116 fiszek • 13 maja 2010, 13:42

Naj­piękniej­sze marze­nia rodzą się w mroku. 

myśl
zebrała 110 fiszek • 26 czerwca 2010, 22:52

Nieme marze­nia najgłośniej słychać. 

myśl
zebrała 108 fiszek • 11 października 2010, 22:20

Nasze marze­nia wędrują po tym sa­mym niebie, czy wiesz...
Gdzieś, kiedyś, tam złączą się nasze usta. 

myśl
zebrała 107 fiszek • 29 listopada 2012, 01:17
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 14:58Bożena BA­JA sko­men­to­wał tek­st O PRZY­JAŻNI KON­KRET­NIE

dzisiaj, 14:57Paladin sko­men­to­wał tek­st Wszyscyśmy tym, czym po [...]

dzisiaj, 14:55Bożena BA­JA sko­men­to­wał tek­st ****** *** ...miłe słowa tra­fiają [...]

dzisiaj, 14:54Niusza sko­men­to­wał tek­st Pozostawiłeś naj­wspa­nial­sze wspom­nienia. Po­tykając [...]

dzisiaj, 14:52.Rodia sko­men­to­wał tek­st Ludzie Są Niedob­rzy

dzisiaj, 14:51MyArczi sko­men­to­wał tek­st Wszyscyśmy tym, czym po [...]

dzisiaj, 14:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st Wszyscyśmy tym, czym po [...]

dzisiaj, 14:46.Rodia sko­men­to­wał tek­st Czasem jed­na myśl to [...]