Wyszukiwarka: marzenia się spełniają

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: marze­nia się spełniają — zgromadziliśmy 371 tekstów.

Bo marze­nia się nie spełniają, sny zaw­sze kończą, wspom­nienia wra­cają, ka­wa uza­leżnia, pa­piero­sy za­bijają, cze­kola­da tuczy, a naiw­ność bie­rze górę nad podświadomością. 

myśl
zebrała 157 fiszek • 1 grudnia 2010, 19:38

Niektóre marze­nia nie spełniają się dla nasze­go dobra 

myśl
zebrała 116 fiszek • 13 maja 2010, 13:42

Niektóre marze­nia się spełniają, a gdy się już spełnią, to niekiedy z cza­sem oka­zuje się, że nie były war­te marzeń! 

myśl
zebrała 104 fiszki • 2 marca 2012, 16:07

Jeżeli nie masz cza­su na miłość, przy­jaźń i spełnianie marzeń, to zas­tanów się... Po co w ogóle żyjesz? 

myśl
zebrała 92 fiszki • 26 marca 2011, 19:17

Są chwi­le, gdy spełniają się wszys­tkie mo­je marze­nia. Nies­te­ty, zbyt szyb­ko się budzę. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 5 listopada 2010, 21:44

Gdy­by wszys­tkie marze­nia się spełniały, świat byłby pełen ak­to­rek, piosen­ka­rek i właści­cieli ga­zety 'playboy'. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 31 stycznia 2011, 14:31

Nie bój się swych marzeń. Spełniaj je wiernie.
Prze­cież to nie Ty na nie cze­kasz. To one pot­rze­bują Ciebie. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 28 października 2010, 15:29

Marze­nia się nie spełniają....Marze­nia się spełnia. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 22 czerwca 2010, 08:15

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Wszystkie
Filtruj wyniki