Wyszukiwarka: mama

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ma­ma — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Nic to, że dro­ga jest wy­bois­ta i usłana kłoda­mi…odkąd ma­my czwo­ro rąk i wspólny cel wszys­tko pokonamy. 

myśl
zebrała 311 fiszek • 11 sierpnia 2010, 06:24

Dob­ra­na para

Ja małe cyc­ki, ty krótki penis
I ma­my remis!

________________
Przep­raszam za te słowa, ale wielu ludzi (szczególnie młodych) dziś oce­nia ty­mi ka­tego­riami.. Dziew­czy­na mu­si być szczup­lutka, duży biust.. Mężczyz­na umięśniony.. Te­lewiz­ja, pra­sa też kreuje ta­kie wzor­ce.. Niestety.. 

myśl dnia z 14 lipca 2013 roku
zebrała 225 fiszek • 20 czerwca 2010, 18:43

- Mamusiu...?
- Tak, Skarbie?
- Co to ta­kiego jest Miłość?
- Wiesz Córeczko, to ta­kie wiel­kie szczęście.
- Jak wiel­kie Mamo?
- Tak wiel­kie jak przy zna­lezieniu czte­rolis­tnej ko­niczyn­ki, której mo­zol­nie szu­kaliśmy całe życie. Jed­nak niektórzy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 178 fiszek • 26 grudnia 2009, 12:44

- Cze­go Ty Dzieciaku jeszcze chcesz? Masz dach nad głową, jedze­nie, mar­ko­we ciu­chy, naj­now­szy telefon.
- Miłości Mamo... 

myśl
zebrała 155 fiszek • 20 grudnia 2009, 12:26

zbyt często ma­my naj­większą pre­ten­sje do tych, których naj­bar­dziej kochamy 

myśl
zebrała 145 fiszek • 19 sierpnia 2010, 07:38

nie ma­my wpływu na pun­kt widze­nia ser­ca, które jest … ślepe 

myśl
zebrała 142 fiszki • 7 maja 2010, 07:11

Jeśli to co ma­my w ser­cu wyz­nacza nasze is­tnienie, to zaczęłam żyć do­piero wte­dy, gdy w tym ser­cu scho­wałam Ciebie. 

myśl
zebrała 132 fiszki • 7 maja 2010, 07:54

Ciągle po­tykam się i upa­dam, a Ty na­dal pod­no­sisz mnie z taką samą lek­kością jak wte­dy, gdy byłam dzieckiem.

________________
Mo­jej Mamie 

myśl
zebrała 123 fiszki • 28 maja 2010, 03:55

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki