Wyszukiwarka: małe dzieci

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: małe dzieci — zgromadziliśmy 1545 tekstów.

są w każdym sercu
małe i duże cuda

wej­rzyj życzliwie 

myśl
zebrała 269 fiszek • 29 lipca 2013, 19:34

Dob­ra­na para

Ja małe cyc­ki, ty krótki penis
I ma­my remis!

________________
Przep­raszam za te słowa, ale wielu ludzi (szczególnie młodych) dziś oce­nia ty­mi ka­tego­riami.. Dziew­czy­na mu­si być szczup­lutka, duży biust.. Mężczyz­na umięśniony.. Te­lewiz­ja, pra­sa też kreuje ta­kie wzor­ce.. Niestety.. 

myśl dnia z 14 lipca 2013 roku
zebrała 225 fiszek • 20 czerwca 2010, 18:43

Na­wet małe prag­nienie może się oka­zać... wiel­kim niewypałem. 

myśl
zebrała 195 fiszek • 18 sierpnia 2010, 16:15

Nie proś, abym mówił co w To­bie jest naj­piękniej­sze, to tak jak­bym cały diament podzielić miał na małe kryształy...

Dla hope_dies_last. 

myśl
zebrała 158 fiszek • 8 stycznia 2011, 00:01

Ludzie, którzy ut­ra­cili ukochaną osobę są jak dzieci, które bez swo­jej ulu­bionej mas­kotki nie mogą zasnąć i ciągle płaczą... 

myśl
zebrała 140 fiszek • 26 grudnia 2010, 20:17

... nig­dy nie in­te­reso­wały Cię mo­je małe "radości"...
... dlacze­go więc mam się zwie­rzać ze swych "smutków".... 

myśl
zebrała 137 fiszek • 25 stycznia 2010, 05:41

Nie na­zywaj siebie mężem prawd, gdy wokół Ciebie dzieci kłamstw. 

myśl
zebrała 132 fiszki • 7 lipca 2010, 07:46

Ma­li chłop­cy lecą na sa­mocho­dy, małe dziew­czyn­ki na lalki.
Du­zi chłop­cy lecą na lal­ki, duże dziew­czyn­ki — na samochody. 

myśl dnia z 4 maja 2014 roku
zebrała 120 fiszek • 31 stycznia 2011, 20:30

Kto ma pszczoły, ten ma miód, kto ma dzieci, ten ma.. Cud.
mo­jej córce 

myśl dnia z 5 listopada 2014 roku
zebrała 118 fiszek • 14 czerwca 2010, 09:39

niekiedy jed­no małe "ni­by nic" tak wiele uświada­mia, sku­tecznie poz­ba­wiając złudzeń... 

myśl
zebrała 116 fiszek • 18 stycznia 2011, 18:29
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:29funeralofheart sko­men­to­wał tek­st Wiruje świat, ut­ka­ny z [...]

dzisiaj, 15:27nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Wiruje świat, ut­ka­ny z [...]

dzisiaj, 15:24M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:23M44G wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 15:07jantar sko­men­to­wał tek­st Ludzie pot­ra­fią stra­cić, aby [...]

dzisiaj, 15:06funeralofheart sko­men­to­wał tek­st Wiruje świat, ut­ka­ny z [...]

dzisiaj, 15:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st nocą sa­mot­ność bo­li bar­dziej bo [...]

dzisiaj, 15:02fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wiruje świat, ut­ka­ny z [...]

dzisiaj, 15:01funeralofheart sko­men­to­wał tek­st Wiruje świat, ut­ka­ny z [...]

dzisiaj, 14:59fyrfle wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.