Wyszukiwarka: ludzie obrazy

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie ob­ra­zy — zgromadziliśmy 7808 tekstów.

Is­tnieją cieka­wi ludzie i ludzie ciekawi,
lecz...
jed­ni to ci wścib­scy, a drudzy god­ni uwagi. 

myśl
zebrała 200 fiszek • 1 listopada 2010, 06:41

Wiel­cy ludzie na­wet za grzechy płacą nieśmier­telnością ;) 

myśl
zebrała 195 fiszek • 9 lipca 2013, 19:36

Są ludzie, na wi­dok których trze­ba się uśmie­chnąć ;) 

myśl
zebrała 193 fiszki • 7 lutego 2014, 22:20

Naj­piękniej­szą poezję piszą dob­rzy ludzie swoimi czynami. 

myśl
zebrała 178 fiszek • 12 czerwca 2010, 07:36

Szczęśli­wi ludzie, to ci o zdro­wych duszach. 

myśl
zebrała 174 fiszki • 31 stycznia 2013, 23:09

są w ludziach po­ziomy
i ludzie na

po­ziomach

są :) 

myśl
zebrała 173 fiszki • 13 lutego 2013, 23:59

Oz­naką prze­mijające­go cza­su są od­chodzący ludzie. 

myśl
zebrała 154 fiszki • 29 stycznia 2011, 18:38

By ludzie, których kochasz, pow­ra­cali mi­mo zam­kniętych drzwi ... 

myśl
zebrała 133 fiszki • 6 stycznia 2011, 20:03

...bo dob­rzy ludzie płaczą częściej...2.04.10r. 

myśl
zebrała 129 fiszek • 2 kwietnia 2010, 12:02

To nie miłość ra­ni... Tyl­ko ludzie. 

myśl
zebrała 128 fiszek • 31 grudnia 2010, 03:51
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:57krysta sko­men­to­wał tek­st Własne wa­dy naj­bar­dziej przeszkadzają [...]

dzisiaj, 00:55krysta sko­men­to­wał tek­st niewiele tak a ja­ki [...]

dzisiaj, 00:17Cykam sko­men­to­wał tek­st Żeby ko­muś po­wie­dzieć pa, [...]

dzisiaj, 00:12Żegnając się ze świ­tem sko­men­to­wał tek­st Groteska jest wte­dy, gdy w [...]

dzisiaj, 00:12PainWithoutLove sko­men­to­wał tek­st Są ta­cy, którzy ma­lują [...]

dzisiaj, 00:08PainWithoutLove sko­men­to­wał tek­st Nieskończoność

dzisiaj, 00:06PainWithoutLove sko­men­to­wał tek­st Modlitwa

dzisiaj, 00:05JaiTy sko­men­to­wał tek­st Jeśli żyjesz pełni szczęściu, [...]

wczoraj, 23:59Żegnając się ze świ­tem sko­men­to­wał tek­st Nie widzą a śledzą, [...]

wczoraj, 23:58Żegnając się ze świ­tem sko­men­to­wał tek­st Najwspanialszą drogą życiową jest [...]