Wyszukiwarka: ktoś bliski

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ktoś blis­ki — zgromadziliśmy 5062 teksty.

I złapała swą miłość niczym mo­tyl …w jed­nym zwro­cie Kocham Cie tkwiła cała is­to­ta jej is­tnienia …
is­tnienia które­go ko­niec był już blis­ki … na kre­su swo­jego życia poczuła po­wiew miłości i odeszła a z oczy popłynęły łzy ..łzy szczęścia po­mie­sza­ne z żalem z żalem bo cze­kała zbyt długo … a w tle roz­brzmiewała mu­zyka , mu­zyka ludzkich serc wy­mie­sza­na z szy­der­czym odgłosem lo­su … 

myśl
zebrała 56 fiszek • 28 września 2010, 16:41

Miłość jest przy­jem­na dopóki ktoś jej nie zniszczy. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 13 października 2010, 12:39

Nie rzu­caj słów na wiatr, bo kiedyś ktoś Ci za to dupę skopie. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 8 października 2010, 16:03

Wiesz, że jeżeli ktoś po­jawia się w twoich snach, znaczy że za tobą tęskni? 

myśl
zebrała 56 fiszek • 10 kwietnia 2011, 18:43

Za ro­giem toczy się życie...
ktoś umiera, a ktoś właśnie zmartwychwstaje. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 1 grudnia 2012, 00:01

Prag­niemy się co­raz bar­dziej, ale każde­go z nas prag­nie także ktoś inny.. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 14 października 2010, 21:19

Boimy się mówić prawdę, a sa­mi nie zno­simy, gdy ktoś Nas okłamuję. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 17 sierpnia 2010, 13:58

Kiedy ludzie całe życie cię od­pychają nie przy­puszczasz, że znaj­dzie się ktoś, kto postąpi inaczej. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 23 października 2010, 01:30

Są dni, w których sa­ma siebie nie poz­na­je,
jak­by w środ­ku sie­dział ktoś inny
ob­ca osoba. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 22 czerwca 2010, 07:15

Ktoś, kto " zjadł wszys­tkie ro­zumy "
- zjadł też własny. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 25 października 2015, 01:28
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:03krysta sko­men­to­wał tek­st Miłość to nie czułe [...]

dzisiaj, 00:58sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]

dzisiaj, 00:57Cris sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]

dzisiaj, 00:53sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]

dzisiaj, 00:51Cris sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]

dzisiaj, 00:50Raspberry sko­men­to­wał tek­st `lista

dzisiaj, 00:49sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]

dzisiaj, 00:46Cris sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]

dzisiaj, 00:44sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]

dzisiaj, 00:44skorek sko­men­to­wał tek­st Wiedza to mo­ja twier­dza