Wyszukiwarka: kruche życie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: kruche życie — zgromadziliśmy 15813 tekstów.

Wspom­nienia kształtują życie. 

myśl
zebrała 193 fiszki • 13 maja 2010, 13:13

Jes­teśmy jak diamen­ty, które szli­fuje życie ... 

myśl
zebrała 188 fiszek • 12 lipca 2010, 06:32

Życie to Muszla - "Ty" Jes­teś perłą... 

myśl
zebrała 159 fiszek • 25 lipca 2010, 00:06

slo­wa sa tak kruche , ze ca­ly czas musza po­dej­mo­wac de­cyz­je, co wlas­ci­wie chca powiedziec... 

myśl
zebrała 145 fiszek • 30 października 2010, 10:04

Życie pi­sane at­ra­men­tem nadziei ... 

myśl
zebrała 131 fiszek • 23 marca 2010, 16:23

Bo mu­zyka kreuje mo­je życie. 

myśl
zebrała 127 fiszek • 14 lipca 2010, 01:17

Mo­je życie ... ma­lut­ki ok­ruszek na sto­le świata. 

myśl
zebrała 123 fiszki • 12 kwietnia 2010, 18:26

By­wa, że życie ofe­ruje za dużo. 

myśl
zebrała 120 fiszek • 30 grudnia 2012, 00:24

Kroję życie na swój rozmiar. 

myśl
zebrała 119 fiszek • 26 grudnia 2012, 00:10

Widziałam kobietę.
Miała ta­kie smut­ne oczy. Pat­rzyła przed siebie pus­tym wzrokiem.
Ser­ce miała wy­ciągnięte na dłoni.
Było małe, kruche, z liczny­mi bliz­na­mi. Led­wo biło.
Ko­bieta wy­ciągnęła rękę, po­kazując mi swo­je ser­ce.
Krzyczała
że jest ta­kie prze­ze mnie, że to ja i mo­ja naiw­ność za­bija jej duszę.
Płakała. Ra­miona jej drżały
Ser­ce- po­woli pękało na pół.

Wte­dy uświado­miłam so­bie, że pat­rzę w lustro. 

myśl
zebrała 111 fiszek • 8 maja 2010, 11:33
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:12Naja sko­men­to­wał tek­st W słowach jes­tem ni­kim, [...]

dzisiaj, 21:04bystry.76 sko­men­to­wał tek­st W słowach jes­tem ni­kim, [...]

dzisiaj, 21:03eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W słowach jes­tem ni­kim, [...]

dzisiaj, 21:02bystry.76 sko­men­to­wał tek­st W słowach jes­tem ni­kim, [...]

dzisiaj, 21:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W słowach jes­tem ni­kim, [...]

dzisiaj, 21:01dark smurf sko­men­to­wał tek­st i przeg­ra­na ja­wi się [...]

dzisiaj, 21:00bystry.76 sko­men­to­wał tek­st W słowach jes­tem ni­kim, [...]

dzisiaj, 21:00Cris sko­men­to­wał tek­st Dłońmi w myślach za­mykam [...]

dzisiaj, 20:59scorpion sko­men­to­wał tek­st Prawdziwą blon­dynkę roz­poznasz po [...]

dzisiaj, 20:59eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W słowach jes­tem ni­kim, [...]