Wyszukiwarka: kruche życie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: kruche życie — zgromadziliśmy 56 tekstów.

Od­dam się te­mu, co mówi mi ser­ce... Bo życie tak kruche, ale prze­cież tak piękne.

Dla szczęścia. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 4 czerwca 2011, 17:26

Życie na ziemi jest ta­kie ulot­ne i kruche, wys­tar­czy je­den pod­much Śmier­ci by znikło i odeszło na zawsze. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 29 kwietnia 2010, 12:45

Pat­rzę te­raz w ok­no i widzę tłumy ludzi ku­pujących chry­zan­te­my, znicze... I uświada­miam so­bie ta­ki życie jest kruche, jak szyb­ko możemy stra­cić tych, których kocha­my... I mam jed­no marze­nie- aby kiedyś, w tym szczególnym dniu ktoś za­palił znicz na moim grobie... 

myśl
zebrała 53 fiszki • 1 listopada 2010, 11:49

Nasze życie stoi na kruchym lodzie.
Je­den niewłaści­wy ruch może zmienić wszystko. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 22 września 2010, 21:36

Słońca pro­mieniem og­rzeję ser­ce zmarznięte,
pod­muchem wiat­ru wypędzę wszys­tkie myśli złe,
krop­la­mi deszczu na­sycę duszę spragnioną,
a ciem­nością no­cy wys­traszę de­mony przeszłości...

(Bo życie jest za krótkie, by je trwo­nić na nienawiść...
Bo życie jest za piękne, by je poz­ba­wiać jas­ności dnia...
Bo życie jest za kruche, by nie dos­trze­gać dru­giego człowieka...) 

myśl
zebrała 40 fiszek • 4 października 2010, 22:46

Życie jest tak kruche jak opłatek wi­gilij­ny, więc dziel je z in­ny­mi taką samą miłością przez wszys­tkie dni ro­ku jak w ten je­den wyjątko­wy wieczór. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 26 grudnia 2012, 20:43

Życie jest bar­dzo kruche,trwa ty­le co je­den od­dech i jed­no bi­cie serca. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 29 stycznia 2010, 12:05

Życie jest jak cias­tko ...
cza­sami słod­kie , lecz ta­kie kruche ... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 26 września 2010, 21:06

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7

Wszystkie
Filtruj wyniki