Wyszukiwarka: krople deszczu

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: krop­le deszczu — zgromadziliśmy 782 teksty.

Na ok­ruszku nadziei składam mój szept, li­terą ser­ca piszę prośbę o wy­bacze­nie twoim łzom.
Zasłucha­ny w krop­le deszczo­wego świ­tu, ot­wieram pu­dełko z marze­niami, tam byłaś, jesteś...
Przy­tulam dzień, w którym będziesz tyl­ko moim słońcem... 

myśl
zebrała 236 fiszek • 5 listopada 2012, 05:38

W głuszy smut­ku, ka­piące łez krop­le niosą ta­kie tony,
że dla ska­leczo­nych zmysłów brzmią one jak dzwony.
 

myśl
zebrała 149 fiszek • 6 stycznia 2011, 08:46

Kon­cep­cja deszczu za­leżna od człowieka:
Pe­symistów ole­wa, na op­ty­mistów leci. 

myśl dnia z 1 września 2012 roku
zebrała 145 fiszek • 2 czerwca 2010, 20:11

Jeszcze us­ta wil­gotne mam tobą
de­likat­nym atłasem pieszczot
zagłębiasz się we mnie ko­loro­wym motylem
na po­wiekach wi­rują sreb­rne krop­le spełnienia
jeszcze pachnę naszą miłością...


Odtwórz


Tobie...;) 

myśl
zebrała 141 fiszek • 13 lutego 2014, 21:33

Ro­sa po deszczu, która za­nika pod wpływem pro­mieni słonecznych jest jak cier­pienie które za­nika wraz z na­dejściem miłości [...] 

myśl
zebrała 140 fiszek • 22 maja 2010, 10:13

W morzu pochleb­stw trud­no dos­trzec krop­le praw­dzi­wego zachwytu. 

myśl dnia z 19 czerwca 2014 roku
zebrała 136 fiszek • 3 maja 2010, 07:03


bez­sennej
no­cy
myśli
łopo­tem
skrzy­deł
motyla
za ok­nem
szept
kro­pel
deszczu
na­miętnie
płat­ki
marzeń
rozchyla 

myśl
zebrała 131 fiszek • 21 listopada 2010, 01:55

Może...słone krop­le życia. 

myśl
zebrała 129 fiszek • 5 kwietnia 2014, 02:55

złote noz­drza wychy­liły się zza chmur
łopot łabędzich skrzydeł
przeciął
ciężkie od westchnień
powietrze

ma­ki schy­liły głowy ku zachodowi
wdzięcznie wypatrując
krop­li nasączo­nej roz­koszą deszczu

na­wet źdźbła traw
za­sypiając prawie
ro­man­sują złotym kłosem

a Słońce pros­tu­je promienie...

__________________

...z poz­dro­wieniem dla tych, którzy lubią...Słońce...:)Pat­rz w oczy Słońcu kiedy tyl­ko możesz.

~dy­bus77 © 

myśl
zebrała 111 fiszek • 29 listopada 2011, 19:53

Jak się za­kochać, to pod­czas burzy, biegać między gro­mami, z roz­puszczo­nymi włosami,
wy­puszczać uwięzione mo­tyle i łapać krop­le deszczu, jak po­całun­ki :) 

myśl
zebrała 105 fiszek • 23 stycznia 2013, 23:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:27Cris sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm re­ligij­ny pro­wadzi do [...]

dzisiaj, 01:22scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 01:22scorpion sko­men­to­wał tek­st Czasami dob­rze jest się [...]

dzisiaj, 01:22Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm re­ligij­ny pro­wadzi do [...]

dzisiaj, 01:20Cris sko­men­to­wał tek­st Strach z miłością nie [...]

dzisiaj, 01:14Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]

dzisiaj, 01:10Cris sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm re­ligij­ny pro­wadzi do [...]

dzisiaj, 01:09one drop for all sko­men­to­wał tek­st Czasami dob­rze jest się [...]

dzisiaj, 01:06Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Skoro do dzieci, ludzi [...]

dzisiaj, 01:06one drop for all sko­men­to­wał tek­st Sen często by­wa je­dyną [...]