Wyszukiwarka: krople deszczu

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: krop­le deszczu — zgromadziliśmy 262 teksty.


bez­sennej
no­cy
myśli
łopo­tem
skrzy­deł
motyla
za ok­nem
szept
kro­pel
deszczu
na­miętnie
płat­ki
marzeń
rozchyla 

myśl
zebrała 131 fiszek • 21 listopada 2010, 01:55

złote noz­drza wychy­liły się zza chmur
łopot łabędzich skrzydeł
przeciął
ciężkie od westchnień
powietrze

ma­ki schy­liły głowy ku zachodowi
wdzięcznie wypatrując
krop­li nasączo­nej roz­koszą deszczu

na­wet źdźbła traw
za­sypiając prawie
ro­man­sują złotym kłosem

a Słońce pros­tu­je promienie...

__________________

...z poz­dro­wieniem dla tych, którzy lubią...Słońce...:)Pat­rz w oczy Słońcu kiedy tyl­ko możesz.

~dy­bus77 © 

myśl
zebrała 111 fiszek • 29 listopada 2011, 19:53

Jak się za­kochać, to pod­czas burzy, biegać między gro­mami, z roz­puszczo­nymi włosami,
wy­puszczać uwięzione mo­tyle i łapać krop­le deszczu, jak po­całun­ki :) 

myśl
zebrała 105 fiszek • 23 stycznia 2013, 23:55

Wiatr szep­cze mi do ucha Two­je imię,a w krop­lach deszczu widzę Twoją twarz. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 29 maja 2010, 10:57

Krop­le deszczu na szy­bie są jak łzy w oku, za­mazują nam wi­dok na świat. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 28 lipca 2010, 14:39

Ta­ki deszcz kocham, w które­go krop­lach pow­ra­cających z błękitów, lśnią cichut­ko twe­go cienia od­bi­cia przej­rzys­te, przechadzające się wśród pe­reł z deszczo­wej ro­sy, po­dob­nej do styg­matów gwiazd w twych oczach… Może to tym deszczem, może łza­mi – tonę w tobie. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 25 listopada 2010, 13:15

W deszczu szu­kasz piękna. Od­ro­biny szczęścia, które da Ci siłę. Chciałbyś za­mienić każdą kroplę na spełniające się marze­nie. Na lep­szy czas. Dla siebie.
Chciałbyś...
Egois­tyczne życze­nia nie spełnią się wraz ze zdmuchnięciem urodzi­nowych świeczek. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 28 lipca 2010, 10:21

I po­myśl, że każda krop­la deszczu na szy­bie to jed­no z marzeń war­tych spełnienia. ` 


______________________________

przez pewną rozmowę. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 21 września 2010, 18:32

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Wszystkie
Filtruj wyniki