Wyszukiwarka: kocham cie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: kocham cie — zgromadziliśmy 5534 teksty.

Uśmiech.To takie"tyci"kocham. 

myśl
zebrała 264 fiszki • 10 lutego 2010, 07:14

Spra­wił, że Go kocham.. Bezczelny. 

myśl
zebrała 124 fiszki • 15 listopada 2010, 16:22

Wiesz, kocham tą nieśmiałość Twoich oczu... 

myśl
zebrała 122 fiszki • 18 kwietnia 2010, 11:49

Jeśli two­je szczęście cie ra­ni, to nie jest ono szczęściem... 

myśl
zebrała 102 fiszki • 7 listopada 2010, 12:44

Naj­gorzej gdy niena­widzą Cie za to co kochasz robić. 

myśl
zebrała 101 fiszek • 16 kwietnia 2010, 19:17

Ser­ce zma­nipu­luje ro­zum tak, że pot­ra­fisz po­wie­dzieć 'kocham' oso­bie która wiesz, że Cie olewa. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 18 września 2010, 00:07

Zro­zum, że wielu ludzi nie pot­ra­fi cie zro­zumieć, żebyś nie wiem jak się starał. 

myśl
zebrała 89 fiszek • 21 czerwca 2010, 16:52

I proszę Cie aniele stróżu mój, nie mru­gaj bo wte­dy sy­pie mi się życie... 

myśl
zebrała 86 fiszek • 9 kwietnia 2010, 17:46

Ludzie spoglądają na Ciebie pop­rzez pryz­mat te­go, w czym Cie zobaczyli. 

myśl
zebrała 82 fiszki • 24 maja 2010, 17:17

Wyp­rostuj mi myśli,
wyłącz emocje.

Nie chcę Cie znać 

myśl
zebrała 81 fiszek • 19 lipca 2010, 22:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:48karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Taki świr ze mnie. Po­rywam [...]

dzisiaj, 01:48Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:42skorek sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:32skorek sko­men­to­wał tek­st Taki świr ze mnie. Po­rywam [...]

dzisiaj, 01:23Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:21skorek sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:15Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:12karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Taki świr ze mnie. Po­rywam [...]

dzisiaj, 01:08skorek sko­men­to­wał tek­st zbliżając się do bo­ga [...]

dzisiaj, 01:05karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Te­lefon mil­czał. Ko­lejną se­kundę, [...]