Wyszukiwarka: kocham cie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: kocham cie — zgromadziliśmy 414 tekstów.

Naj­gorzej gdy niena­widzą Cie za to co kochasz robić. 

myśl
zebrała 100 fiszek • 16 kwietnia 2010, 19:17

Ser­ce zma­nipu­luje ro­zum tak, że pot­ra­fisz po­wie­dzieć 'kocham' oso­bie która wiesz, że Cie olewa. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 18 września 2010, 00:07

Śniło mi się, że nie zdążyłam Ci po­wie­dzieć, że Cie kocham...
To było prze­rażające więc kiedy wstałam obiecałam so­bie, że po­wiem Ci to kiedy Cie zobaczę.

Nie odkładaj nicze­go na jut­ro, jut­ro może Cie nie być.. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 18 lutego 2010, 16:55

miło było Cie poz­nać, miło było Cie kochać. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 3 maja 2010, 13:16

Cza­sem uświada­miamy so­bie, że wal­czy­liśmy o coś, co nie było war­te naszych sta­rań.. Wte­dy trze­ba poz­wo­lić te­mu odejść.. Trze­ba umieć poz­wo­lić odejść.. Nie żałuj, mogłeś nig­dy nie mieć tych wspom­nień.. Nie żałuj, [...] — czytaj całość »

myśl
zebrała 71 fiszek • 23 stycznia 2013, 11:02

I te­raz wiem ,
że już Cie nie kocham,
właśnie po­kochałam wspom­nienia o Tobie. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 26 listopada 2010, 21:46

spraw bym za­miast mówiła 'kocham cie" , mówiła "ja ciebie też " 

myśl
zebrała 64 fiszki • 21 października 2010, 14:26

kocham Cie !
-Aha
...

człowiek jed­nym słowem , pot­ra­fi zniszczyć wszel­kie nadzieje.. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 7 stycznia 2010, 21:06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Reklama