Wyszukiwarka: kobiety mężczyzna

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ko­biety mężczyz­na — zgromadziliśmy 2188 tekstów.

Wiele jest pięknych rzeczy na świecie lecz naj­piękniej­sze są Ko­biety . 

myśl
zebrała 17 fiszek • 25 września 2010, 20:07

By ko­bieta czuła się do­war­tościowa­na wys­tar­czy od­po­wied­ni mężczyz­na u jej boku. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 24 maja 2011, 17:10

Ko­biety jak wier­sze trze­ba czy­tać między wersami...

10.02.13 

myśl
zebrała 17 fiszek • 10 grudnia 2014, 08:59

Fa­ceci ku­pują kwiaty,
ko­biety ku­pują ten szit. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 24 marca 2010, 16:34

Mężczyz­na to chłopiec, który nau­czył się mil­czeć, gdy naj­bar­dziej chce krzyczeć. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 20 marca 2014, 13:46

Mężczyz­na to za­pałka, a Ko­bieta to za­rys­ka. Podziękuj­my Ko­bietom za Ogień. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 20 marca 2010, 18:53

Ko­biety.
Te­go się nie da zro­zumieć,
do te­go trze­ba się przyzwyczaić. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 7 grudnia 2010, 14:49

My kocha­my ko­biety bez pieniędzy, wy kocha­cie pieniądze bez mężczyzn. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 11 sierpnia 2015, 23:09

Iro­nia lo­su ko­biety, która chcąc za­pom­nieć o przeszłości, roz­dra­puje wspomnienia. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 14 sierpnia 2012, 13:18

mężczyz­na-
roz­kocha Cię w so­bie,
a później pójdzie do innej. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 22 maja 2010, 22:45
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:10karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Słowa Pan i Pa­ni [...]

dzisiaj, 16:41Logos sko­men­to­wał tek­st Słowa Pan i Pa­ni [...]

dzisiaj, 16:38Logos sko­men­to­wał tek­st Miarą ludzkiej in­te­ligen­cji jest [...]

dzisiaj, 16:18Żegnając się ze świ­tem sko­men­to­wał tek­st Miarą ludzkiej in­te­ligen­cji jest [...]

dzisiaj, 16:15Logos sko­men­to­wał tek­st Miarą ludzkiej in­te­ligen­cji jest [...]

dzisiaj, 15:28shulag sko­men­to­wał tek­st Nakarmić mogę Bo­ga, dając [...]

dzisiaj, 15:25Lilę Róż sko­men­to­wał tek­st Nakarmić mogę Bo­ga, dając [...]

dzisiaj, 15:24Lilę Róż sko­men­to­wał tek­st Brzydka po­goda

dzisiaj, 15:21Lilę Róż sko­men­to­wał tek­st 02.05.2016

dzisiaj, 15:20shulag sko­men­to­wał tek­st Mam coś dla ciebie [...]