Wyszukiwarka: kobiety mężczyzna

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ko­biety mężczyz­na — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Przy­jaźń między dwo­ma mężczyz­na­mi często niszczo­na jest przez ko­bietę...w jed­nym się za­kocha, dru­giemu złamie serce. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 7 stycznia 2010, 17:22

Przy­jaźń między ko­bietą a mężczyzną po­win­na być szy­ta cieniutką nitką miłości 

myśl
zebrała 25 fiszek • 1 stycznia 2011, 16:45

Ko­bieta po­win­na być jak róża. Jej us­ta - kwiatem, ciało - łodygą z kol­ca­mi. Mężczyz­na składając po­całunek na us­tach ko­biety mu­si mieć świado­mość, że z resztą nie pójdzie mu tak łatwo. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 8 grudnia 2010, 07:09

dla mężczyz­ny zdra­da to nic nie znaczący epi­zod, dla zdradzo­nej ko­biety to ko­niec wszystkiego... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 18 października 2010, 17:49

W chwi­li pełnej nos­talgii i ciem­no­ty, żar miłości ko­biety jest je­dyną roz­koszą dla duszy mężczyzny. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 17 września 2010, 16:46

Gdy mężczyźnie swej ko­biety brak, sam czu­je się jak nędzny wrak.


oczy­wiście ko­biet również to do­tyczy ;) 
co tęskno­ta ro­bi z człowiekiem...
 

myśl
zebrała 25 fiszek • 21 lipca 2010, 23:03

...to mężczyźni bez jaj przyp­ra­wiają ja­ja ko­bietom


****
większość ko­biet wo­lałaby być księżniczka­mi, bez jaj... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 3 lutego 2012, 23:54

I żeby mężczyźni tak lu­bieżnym wzro­kiem spogląda­li na mózg kobiety... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 22 grudnia 2010, 19:37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Reklama