Wyszukiwarka: kobiety mężczyzna

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ko­biety mężczyz­na — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Gdy mężczyźnie swej ko­biety brak, sam czu­je się jak nędzny wrak.


oczy­wiście ko­biet również to do­tyczy ;) 
co tęskno­ta ro­bi z człowiekiem...
 

myśl
zebrała 25 fiszek • 21 lipca 2010, 23:03

...to mężczyźni bez jaj przyp­ra­wiają ja­ja ko­bietom


****
większość ko­biet wo­lałaby być księżniczka­mi, bez jaj... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 3 lutego 2012, 23:54

I żeby mężczyźni tak lu­bieżnym wzro­kiem spogląda­li na mózg kobiety... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 22 grudnia 2010, 19:37

ko­bieta tyl­ko dla swo­jego mężczyz­ny wys­troi się w naj­bar­dziej ponętne spojrzenie 

myśl
zebrała 25 fiszek • 6 października 2010, 16:56

mężczyz­na zaw­sze tłumaczy się tym, że jest mężczyzną,
to żad­ne wytłumacze­nie, gdy­by był ko­bietą,nie byłybyśmy o niego zazdrosne. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 4 września 2010, 18:46

Ukochaną ko­bietę od­bie­rze ci ten mężczyz­na, kto­rego nig­dy nie naz­wałbyś rywalem. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 21 lutego 2010, 21:34

Po zdo­byciu tej up­ragnionej ko­biety, mężczyz­na często za­pomi­na dlacze­go wy­dawała mu się tak wartościowa. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 23 grudnia 2009, 13:24

Naj­większym suk­ce­sem mężczyz­ny jest mądra kobieta. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 10 lutego 2010, 19:38

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki