Wyszukiwarka: kobiety mężczyzna

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ko­biety mężczyz­na — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Po zdo­byciu tej up­ragnionej ko­biety, mężczyz­na często za­pomi­na dlacze­go wy­dawała mu się tak wartościowa. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 23 grudnia 2009, 13:24

Naj­większym suk­ce­sem mężczyz­ny jest mądra kobieta. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 10 lutego 2010, 19:38

Ona: -Nie jes­tem piękną ko­bietą, nie widze w so­bie nic pięknego...
On: -Spójrz na to w in­ny sposób. Marze­nia są piękne, a Ty jes­teś moim marze­niem więc jes­teś piękna:)

Czy można usłyszec piękniej­sze słowa od mężczyzny? 

myśl
zebrała 24 fiszki • 6 kwietnia 2010, 01:05

Bez­radny mężczyz­na szu­ka po­cie­sze­nia u bo­ku ko­biety.
Ko­biety z przeszłości... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 24 grudnia 2010, 14:21

To, że ko­bieta niena­widzi mężczyz­ny nie mu­si oz­naczać, że go kiedyś kochała. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 9 lipca 2010, 21:50

Pseudo mężczyźni rodziewiczający pseudo ko­biety z pseudo cnotą.

XXI wiek. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 20 maja 2010, 20:13

Śilną jest ko­bietą, ko­bieta, która mu­si dżwi­gać obo­wiązki mężczyzny. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 27 października 2010, 20:40

Jeżeli mężczyz­na ucieka po­tajem­nie między no­gi in­nej ko­biety, to znaczy, że nie dos­ta­je w swoim związku te­go cze­go by chciał. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 9 sierpnia 2010, 07:54

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki