Wyszukiwarka: karnawał

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: kar­na­wał — zgromadziliśmy 7 tekstów.

kar­na­wał się kończy i co niektórym prze­bierańcom zaczy­nają mas­ki spa­dać, od­kry­wając nagą prawdę! 

myśl
zebrała 104 fiszki • 21 lutego 2012, 20:30

... tak daw­no nie tańczyłem... następny kar­na­wał prze­tańczę z Marzanną... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 2 września 2011, 00:05

życie to długi kar­na­wał, pod­czas które­go zwyk­le no­si się maskę.... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 14 grudnia 2009, 18:38

Po­toczyła wzro­kiem po zna­jomych twarzach, niena­widziła ich, niena­widziła te­go miej­sca gdzie wszys­tko było sztuczne. Sa­ma też prze­siąkła tym odo­rem rozkłada­nego człowie­czeństwa.
"To jest kar­na­wał idiotów-po­myślała-w którym chodzi je­dynie o założenie jak najgłup­szej maski." 

myśl
zebrała 14 fiszek • 30 stycznia 2010, 15:30

Kiedyś "kar­na­wał" się skończy, a mas­ki opadną. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 lutego 2016, 01:18

Mog­li zro­bić prak­tycznie wszys­tko. Jeśli było Cię stać, mogłeś mieć kar­na­wał z Rio w środ­ku la­ta...al­bo mek­syk, jes­li nie chciałeś zapłacić... 

myśl • 6 listopada 2011, 20:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:29funeralofheart sko­men­to­wał tek­st Wiruje świat, ut­ka­ny z [...]

dzisiaj, 15:27nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Wiruje świat, ut­ka­ny z [...]

dzisiaj, 15:24M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:23M44G wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 15:07jantar sko­men­to­wał tek­st Ludzie pot­ra­fią stra­cić, aby [...]

dzisiaj, 15:06funeralofheart sko­men­to­wał tek­st Wiruje świat, ut­ka­ny z [...]

dzisiaj, 15:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st nocą sa­mot­ność bo­li bar­dziej bo [...]

dzisiaj, 15:02fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wiruje świat, ut­ka­ny z [...]

dzisiaj, 15:01funeralofheart sko­men­to­wał tek­st Wiruje świat, ut­ka­ny z [...]

dzisiaj, 14:59fyrfle wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.