Wyszukiwarka: kamienie szaniec

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ka­mienie sza­niec — zgromadziliśmy 2 teksty.

Naj­gorzej jest, gdy umiera ktoś po­między 10 a 25 ro­kiem życia. Bo to właśnie w tym ok­re­sie człowiek... zaczy­na żyć. Zaczy­na nap­rawdę poz­na­wać świat, uczy się przy­jaźnić, uczy się kochać.

_____________________________________________
In­spi­rac­ja: książka: "Ka­mienie na szaniec" 

myśl
zebrała 42 fiszki • 24 października 2010, 20:51

"De­cydu­jesz się być pre­zyden­tem Polski?

De­fini­tyw­nie, do sa­mego końca mo­jego lub jej".

Następnym ra­zem zas­tanów się, za­nim sy­piesz pus­te słowe... Rzu­cane na wiatr jak ka­mienie na szaniec... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 czerwca 2011, 18:20
Wszystkie
Filtruj wyniki