Wyszukiwarka: jestem wredna

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: jes­tem wred­na — zgromadziliśmy 8452 teksty.

De­ner­wu­je mnie cudze szczęście, gdy ja jes­tem nieszczęśliwa... 

myśl
zebrała 166 fiszek • 5 maja 2010, 16:19

Jeśli ja jes­tem ta­nia, to ty jes­teś gratis. 

myśl
zebrała 155 fiszek • 1 grudnia 2010, 16:31

Jes­tem na eta­pie chce­nia wszys­tkiego cze­go mieć nie mogę. Irytujące. 

myśl
zebrała 136 fiszek • 6 września 2010, 18:41

Są ta­kie dni, kiedy bar­dziej mnie nie ma niż jestem. 

myśl
zebrała 135 fiszek • 12 maja 2010, 17:21

Mówię o uczu­ciach, kiedy jes­tem ich pewien... 

myśl
zebrała 127 fiszek • 6 grudnia 2012, 00:34

Jes­tem sobą.
W kil­ku wersjach. 

myśl
zebrała 126 fiszek • 2 czerwca 2010, 13:14

Tyl­ko Ta­kiego ja­ki Jes­tem możesz mnie mieć ..... 

myśl
zebrała 124 fiszki • 30 lipca 2010, 09:16

Cho­ciaż te­raz jes­tem ni­kim, kiedyś będę Kimś. 

myśl
zebrała 124 fiszki • 20 września 2010, 21:50

Na od­ległość two­jej łzy, pa­miętaj, że jestem... 

myśl
zebrała 120 fiszek • 10 maja 2013, 23:03

Ja­ki masz prob­lem?
- Nie wiem kim jestem... 

myśl
zebrała 113 fiszek • 5 kwietnia 2010, 14:40
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:27Cris sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm re­ligij­ny pro­wadzi do [...]

dzisiaj, 01:22scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 01:22scorpion sko­men­to­wał tek­st Czasami dob­rze jest się [...]

dzisiaj, 01:22Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm re­ligij­ny pro­wadzi do [...]

dzisiaj, 01:20Cris sko­men­to­wał tek­st Strach z miłością nie [...]

dzisiaj, 01:14Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]

dzisiaj, 01:10Cris sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm re­ligij­ny pro­wadzi do [...]

dzisiaj, 01:09one drop for all sko­men­to­wał tek­st Czasami dob­rze jest się [...]

dzisiaj, 01:06Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Skoro do dzieci, ludzi [...]

dzisiaj, 01:06one drop for all sko­men­to­wał tek­st Sen często by­wa je­dyną [...]