Wyszukiwarka: jestem sobą

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: jes­tem sobą — zgromadziliśmy 328 tekstów.

Jes­tem sobą.
W kil­ku wersjach. 

myśl
zebrała 126 fiszek • 2 czerwca 2010, 13:14

Mówią, że jes­tem sil­na. Wiesz dlacze­go? Bo pot­ra­fię iść ulicą dużego mias­ta, rozpłakać się, siąść na dużym ka­mieniu, zeb­rać myśli, pokłócić się sa­ma z sobą i iść da­lej. Z pod­niesioną głową wal­czyć o każdą dobrą mi­nutę życia. Choć z oczu da­lej płyną mi łzy. One nie zaw­sze są ob­ja­wem słabości. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 7 czerwca 2010, 14:37

Chciałbym kiedyś na uli­cy spot­kać siebie i ze sobą po­roz­ma­wiać, chciałbym zo­baczyć kim jes­tem i gdzie idę. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 14 lutego 2010, 00:33

`Miałaś tak kiedyś, że budziłaś się ra­no i wy­powiadałaś czy­jeś imię z nadzieją na miły dzień, a nag­le po­bud­ka ! to nie będzie dob­ry dzień, bo tej oso­by w Twoim życiu już [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 63 fiszki • 2 stycznia 2010, 20:43

Tran­splan­tacja jes­tem na TAK.
Po co two­je or­ga­ny mają w ziemi gnić sko­ro mogą jeszcze żyć.
Pa­miętaj że może ty będziesz pot­rze­bował ta­kiej po­mocy, więc podziel się "sobą". 

myśl
zebrała 60 fiszek • 8 czerwca 2011, 15:06

"MO­JA MIŁOŚĆ"...

... Duża iz­ba, po trochu ja­dal­nia, po trochu kuchnia. Z niedużym ko­min­kiem na cen­tral­nej ścianie... W ko­min­ku, to płonie, to znów tyl­ko tli się płomień. To płomień życia, kiedyś [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 60 fiszek • 15 lutego 2010, 08:24

Co tam? Wiem, że nie ga­daliśmy przez ja­kiś czas. Myślę o To­bie często i spra­wia to, że na­wet się uśmie­cham, choć nie zaw­sze. Mam Ci ty­le do po­wie­dze­nia.. Jak tam Twój tata, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 59 fiszek • 8 grudnia 2009, 18:43

Nie znasz mnie. Mój świat zaczy­na się do­piero gdy zam­knę oczy i przyłożę głowę do po­duszki. Tyl­ko tam jes­tem tak na prawdę sobą. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 14 lipca 2010, 20:16

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Wszystkie
Filtruj wyniki