Wyszukiwarka: jestem sobą

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: jes­tem sobą — zgromadziliśmy 12290 tekstów.

Chcesz ko­goś za­cieka­wić sobą, zain­te­resuj się nim . 

myśl
zebrała 151 fiszek • 27 maja 2013, 23:16

Nie sztu­ka ze sobą chodzić .
Sztu­ka ze sobą gdzieś dojść. 

myśl
zebrała 130 fiszek • 19 października 2010, 18:14

Jes­tem sobą.
W kil­ku wersjach. 

myśl
zebrała 126 fiszek • 2 czerwca 2010, 13:14

Naj­trud­niej ob­ro­nić się przed sa­mym sobą. 

myśl
zebrała 101 fiszek • 16 lutego 2011, 00:36

Gdy już wyg­rasz ze sobą, możesz wyg­rać ze wszystkim. 

myśl
zebrała 101 fiszek • 21 czerwca 2010, 00:01

... by po­zos­tać sobą, myśl własną głową... 

myśl
zebrała 92 fiszki • 8 kwietnia 2010, 16:24

Od­na­leźć w nim siebie, tak abyście obo­je po­zos­ta­li sobą. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 1 sierpnia 2010, 09:48

Naj­większe wal­ki człowiek toczy sam ze sobą... 

myśl
zebrała 90 fiszek • 11 kwietnia 2011, 11:51

Nie jes­tem podły czy wredny.
Jes­tem po pros­tu nieszczęśliwy. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 26 września 2011, 14:46

Co to war­tość? być ni­kim po­zos­tając sobą ... war­tością jest być sobą będąc kimś. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 22 maja 2013, 10:57
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 04:11Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 02:34PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st GDYBY duży pies znał człowieka, poszar­gałby, [...]

dzisiaj, 01:49Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st W długiej ko­lej­ce po [...]

dzisiaj, 01:19krysta sko­men­to­wał tek­st sobie pi­sani

dzisiaj, 01:16krysta sko­men­to­wał tek­st Zdążymy

dzisiaj, 01:13krysta sko­men­to­wał tek­st niewiele tak a ja­ki [...]

dzisiaj, 00:57Badylek sko­men­to­wał tek­st Nie zakładaj mi łańcucha Daj [...]

dzisiaj, 00:44Badylek sko­men­to­wał tek­st Blond to zdro­wie

dzisiaj, 00:44Cris sko­men­to­wał tek­st talent nie pot­rze­buje obrony https://www.youtube.com/watch?v=34vvp7SLlTc

dzisiaj, 00:42Cris sko­men­to­wał tek­st Nie zakładaj mi łańcucha Daj [...]