Wyszukiwarka: jesteś dla mnie wszystkim

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: jes­teś dla mnie wszys­tkim — zgromadziliśmy 38041 tekstów.

I odechciewa się wszys­tkiego gdy jes­teś dla ko­goś na chwilę. 

myśl
zebrała 166 fiszek • 4 maja 2011, 11:02

Mu­zyka nie jest dla mnie je­dynie uko­jeniem. Znaj­duję w niej prze­de wszys­tkim zro­zumienie i siłę do wal­ki, której tak często brakuje. 

myśl dnia z 27 listopada 2013 roku
zebrała 155 fiszek • 30 kwietnia 2010, 08:16

Przej­rzyj się w moim ser­cu, a zro­zumiesz kim dla mnie jesteś. 

myśl
zebrała 136 fiszek • 9 lutego 2014, 01:46

Miłość nig­dy nie spa­da z nieba. Miłość to pra­ca która przy­nosi szczęście z cza­sem nie znienac­ka. Nig­dy nie wiesz ile dróg na Ciebie cze­ka, ile ra­zy brak­nie ci sił krzycząc- to nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 127 fiszek • 27 listopada 2010, 13:06

Nie chcę być dla Ciebie wszys­tkim. Chcę być kimś, z kim będziesz pragnął wszys­tko przeżywać. 

myśl
zebrała 127 fiszek • 5 grudnia 2010, 09:08

Jes­teś dla mnie jak światło na końcu dro­gi szczęścia, które przy­ciąga mój wzrok i po­kazu­je jak wiele pra­cy nad sa­mym sobą cze­ka mnie bym do­tarł do ukocha­nej mety... 

myśl
zebrała 121 fiszek • 18 listopada 2010, 18:18

Jes­teś ob­sesją moich myśli...
Naj­większym pożąda­niem dla moich oczu,
Po­kusą dla moich ust..
Tor­turą dla mej tęsknoty,
I wreszcie zu­pełną zgubą dla mo­jej duszy! 

myśl
zebrała 117 fiszek • 23 czerwca 2010, 11:43

... i jes­teś wszys­tkim tym co mam... choć jed­nak da­lej tyl­ko marzeniem. 

myśl
zebrała 114 fiszek • 6 listopada 2010, 00:04

- Więc nie goń mnie już więcej, chy­ba, ze jes­teś gotów mnie złapać. 

myśl dnia z 25 czerwca 2015 roku
zebrała 112 fiszek • 26 sierpnia 2010, 19:24

Po­noć zaw­sze jes­teś dla mnie dostępny. Tyl­ko cze­mu te zaw­sze jest zaw­sze nie zawsze? 

myśl
zebrała 109 fiszek • 19 marca 2011, 00:20
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 05:17one drop for all sko­men­to­wał tek­st Mój Brat miał rację. [...] 

dzisiaj, 03:26krysta sko­men­to­wał tek­st niewiele tak a ja­ki [...]

dzisiaj, 03:22Cris sko­men­to­wał tek­st Niektórych do­sięga prag­nienie prze­ko­na­nia [...]

dzisiaj, 01:48karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Taki świr ze mnie. Po­rywam [...]

dzisiaj, 01:48Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:42skorek sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:32skorek sko­men­to­wał tek­st Taki świr ze mnie. Po­rywam [...]

dzisiaj, 01:23Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:21skorek sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:15Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]