Wyszukiwarka: idiota

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: idiota — zgromadziliśmy 380 tekstów.

a idioci wśród nas ciągle pok­lasku szu­kają . 

myśl
zebrała 39 fiszek • 20 lutego 2012, 06:11

błagasz o prze­bacze­nie, bo po­dob­no nie możesz bez niej żyć , bo rze­komo jest Twoim sercem..

to po­wiedz mi idioto gdzie miałeś to ser­ce gdy ją zdradzałeś ? 

myśl
zebrała 39 fiszek • 25 stycznia 2010, 20:35

Idiotów toć u nas pod dos­tatkiem i chy­ba nie przypadkiem... 

myśl
zebrała 39 fiszek • 12 maja 2010, 22:02

Co za idiota wtar­gnął bez py­tania i prze­ciął włóczkę w la­biryn­cie moich myśli, którą znaczyłam drogę...? 

myśl
zebrała 39 fiszek • 22 kwietnia 2010, 06:44

Nie mów o so­bie, że jes­teś idiotą- po co wkładać wro­gom broń do ręki? 

myśl
zebrała 39 fiszek • 22 stycznia 2010, 19:32

Jeżeli nadzieja jest matką głupich, to większość te­go świata to idioci. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 9 sierpnia 2010, 20:47

Cze­mu? Cze­mu zaw­sze jak ktoś próbu­je się do mnie zbliżyć, naj­pierw muszę uda­wać idiotę? Cze­mu zaw­sze to robię? 

myśl
zebrała 37 fiszek • 25 maja 2010, 16:08

Łat­wiej oce­nić, niż zrozumieć.
Więc nie na­zywaj­my ni­kogo idiotą. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 10 maja 2010, 20:43

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Wszystkie
Filtruj wyniki