Wyszukiwarka: fałszywość

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: fałszy­wość — zgromadziliśmy 32 teksty.

Fałszy­wość to ta­ki potwór, który ma no­gi krótsze niż kłam­stwo, ale biega znacznie szybciej. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 12 grudnia 2011, 13:06

Fałszy­wość to coś z cze­go ludzkość nig­dy się nie wyleczy. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 27 października 2010, 17:35

W do­bie otaczającej nas fałszy­wości ciężko zna­leźć cechę ufności... 

myśl
zebrała 46 fiszek • 20 stycznia 2011, 00:06

wy­kańcza mnie fałszy­wość ludzi mi tak blis­kich (?) 

myśl
zebrała 34 fiszki • 11 lipca 2010, 20:51

Naj­gor­sze cechy ludzkie to:
a. Kłam­stwo -Kłamią pra­wie cały czas
b. Fałszy­wość -Są fałszywi
c. Kry­tyka -Nie umieją kry­tyko­wać sa­mych siebie
d. Ideał -Uważają, że są idealni 

myśl
zebrała 33 fiszki • 20 maja 2010, 10:22

Są ser­ca, w których fałszy­wość jest je­dynym szcze­rym uczuciem. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 14 sierpnia 2011, 18:48

Fałszy­wość zaw­sze będzie górą.. Dwu­lico­wość łączy ludzi . 

myśl
zebrała 30 fiszek • 21 maja 2010, 19:43

in­ternet. Ku­beł nies­kończo­nej fałszy­wości, pełen ludzi o zachwianej pew­ności swej wartości. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 21 lipca 2010, 22:19

Następna strona 1 2 3 4

Wszystkie
Filtruj wyniki