Wyszukiwarka: fałszywi ludzie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: fałszy­wi ludzie — zgromadziliśmy 7686 tekstów.

Ludzie pat­rzą sek­sem, pieniędzmi, ale znaj­dziesz ta­kich co pat­rzą okiem. 

myśl
zebrała 256 fiszek • 19 września 2010, 10:51

Is­tnieją cieka­wi ludzie i ludzie ciekawi,
lecz...
jed­ni to ci wścib­scy, a drudzy god­ni uwagi. 

myśl
zebrała 200 fiszek • 1 listopada 2010, 06:41

Wiel­cy ludzie na­wet za grzechy płacą nieśmier­telnością ;) 

myśl
zebrała 195 fiszek • 9 lipca 2013, 19:36

Dopóki są ludzie którym możemy służyć po­mocą... nie jes­teśmy samotni. 

myśl
zebrała 191 fiszek • 10 czerwca 2010, 06:59

Naj­piękniej­szą poezję piszą dob­rzy ludzie swoimi czynami. 

myśl
zebrała 178 fiszek • 12 czerwca 2010, 07:36

Szczęśli­wi ludzie, to ci o zdro­wych duszach. 

myśl
zebrała 174 fiszki • 31 stycznia 2013, 23:09

są w ludziach po­ziomy
i ludzie na

po­ziomach

są :) 

myśl
zebrała 173 fiszki • 13 lutego 2013, 23:59

Oz­naką prze­mijające­go cza­su są od­chodzący ludzie. 

myśl
zebrała 154 fiszki • 29 stycznia 2011, 18:38

Ludzie się zmieniają, al­bo my ich le­piej poznajemy. 

myśl
zebrała 139 fiszek • 11 września 2010, 18:40

By ludzie, których kochasz, pow­ra­cali mi­mo zam­kniętych drzwi ... 

myśl
zebrała 133 fiszki • 6 stycznia 2011, 20:03
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:28karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Ponura to wiz­ja, w [...]

dzisiaj, 10:18shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 09:15Cris sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 09:14shulag sko­men­to­wał tek­st Bezmyślni tak za­myśle­ni, że [...]

dzisiaj, 09:13Cris sko­men­to­wał tek­st Bezmyślni tak za­myśle­ni, że [...]

dzisiaj, 09:02shulag sko­men­to­wał tek­st Bezmyślni tak za­myśle­ni, że [...]

dzisiaj, 08:56shulag sko­men­to­wał tek­st Boję się... Boję, że po [...]

dzisiaj, 07:44natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st niewiele tak a ja­ki [...]

dzisiaj, 07:36Irracja sko­men­to­wał tek­st kloszard ut­rzy­muje przy życiu [...]

dzisiaj, 07:34Irracja sko­men­to­wał tek­st Czasami dob­rze jest się [...]