Wyszukiwarka: dzien

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dzien — zgromadziliśmy 79 tekstów.

W no­cy Cię mam, a w dzien niekoniecznie.. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 29 marca 2010, 15:22

Minął już rok , może za­led­wie rok
lecz jej uczu­cia z dnia na dzien na­dal rosną .
Jest prze­pełniona uczu­ciami do Ciebie ...
Mi­mo , że nie da­jesz jej szan­sy . 

myśl
zebrała 34 fiszki • 30 listopada 2010, 21:36

Mi­nie długi czas za­nim zdam so­bie sprawę z te­go, że już nie be­de roz­ma­wiać z Tobą, że mi­nelo już dużo cza­su, że To­bie już się pew­nie ułożyło, że Ty nie myślisz o [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 34 fiszki • 21 lutego 2010, 16:03

To tak bar­dzo bo­li jak oso­ba, która znaczy dla Ciebie tak wiele nie ma dla Ciebie cza­su. To prze­cież nie musza być godzi­ny poświeco­ne tyl­ko To­bie wys­tar­czy 5 mi­nut żeby na­pisać coś [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 33 fiszki • 2 grudnia 2009, 19:48

Cza­sami upa­dasz, ale po to Bog da­je Ci dru­gi dzien bys mogl sie podniesc. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 6 sierpnia 2010, 14:57

Nie stać mnie na nic więcej niż narzu­cone mi war­tości, za mało wiem o życiu i z dnia na dzien prze­konu­je sie o tym co­raz bardziej. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 18 listopada 2010, 13:47

Mu­zyka, bez niej by­labym pus­ta . Wy­pełnia każdą chwilę me­go życia nie za­leżnie od te­go czy placze czy się śmieje.Jest jak jed­na z przy­jaciolek bez kto­rej zy­cie tra­ci sens. To­warzyszy mi od dziec­ka i to ona wpro­wadziła mnie w do­rosłość. Dzięki niej nig­dy nie jes­tem sa­ma i z dnia na dzien co­raz częściej się uśmiecham. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 16 stycznia 2012, 22:25

W ocze­kiwa­niu na lep­sze jutro
czes­to za­pomi­namy
co dal nam dzi­siej­szy dzien 

myśl
zebrała 26 fiszek • 18 lutego 2010, 23:01

pus­tka i gniew... ser­ce me roz­ry­wa.. zra­nione przez wlas­ne ble­dy... zra­nione tez in­ne ser­ca kto­re niczym win­ne..nic nie ma znacze­nia bez uczuc.. bez uczu­cia war­tosci.. nadziei ... bez wie­dzy ze jes­tesmy czastka [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 26 fiszek • 3 grudnia 2012, 22:50

Kiedy by­lam ma­la dziew­czyn­ka,zaw­sze sie bun­to­walam dlacze­go w dniu moich urodzin musze isc na cmen­tarz.Po la­tach do­ceni­lam jak waz­ny jest Dzien Wszys­tich Swietych.Kochaj­my swoich blis­kich,ktorzy odeszli nie tyl­ko w tym dniu i nie rob­my te­go na po­kaz,bo mi­losc no­si sie w sercu. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 1 listopada 2010, 09:20
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 07:44natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st niewiele tak a ja­ki [...]

dzisiaj, 07:36Irracja sko­men­to­wał tek­st kloszard ut­rzy­muje przy życiu [...]

dzisiaj, 07:34Irracja sko­men­to­wał tek­st Czasami dob­rze jest się [...]

dzisiaj, 07:32Irracja sko­men­to­wał tek­st Jeżeli al­ko­hol fak­tycznie za­bija [...]

dzisiaj, 07:31Irracja sko­men­to­wał tek­st Uczymy się na cudzych [...]

dzisiaj, 07:30Irracja sko­men­to­wał tek­st Nie możemy rzeczy tak [...]

dzisiaj, 07:27Irracja sko­men­to­wał tek­st Najwspanialszą drogą życiową jest [...]

dzisiaj, 07:24Irracja sko­men­to­wał tek­st Ponura to wiz­ja, w [...]

dzisiaj, 07:22Irracja sko­men­to­wał tek­st Własne wa­dy naj­bar­dziej przeszkadzają [...]

dzisiaj, 07:20Irracja sko­men­to­wał tek­st Sen często by­wa je­dyną [...]