Wyszukiwarka: dzien dobry

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dzien dob­ry — zgromadziliśmy 952 teksty.

i dopóki chcesz być niewol­ni­kiem zła
nie przy­gar­nie cię
niebo

dob­ry człowieku 

myśl
zebrała 343 fiszki • 9 maja 2014, 22:55

Praw­dzi­wy przy­jaciel to dob­ry złodziej, który zaw­sze sta­ra się uk­raść nasze prob­le­my i smutki. 

myśl dnia z 22 września 2013 roku
zebrała 285 fiszek • 2 maja 2010, 08:47

kiedy uśmiech da­ruję smutkowi
ten dob­ry, opar­ty o Boga
o ty­le bliżej mi do człowieka 

myśl
zebrała 269 fiszek • 9 czerwca 2013, 17:17

Słab­sze­go - dob­ry człowiek wspiera siłą,
zły - niszczy pogardą. 

myśl
zebrała 235 fiszek • 10 marca 2013, 17:58

... czy muszę ko­goś lu­bić, by nie mówi­li że go nie lubię?...
... czy muszę być dob­ry, by nie być uważanym za złego?...

... to tyl­ko dwa py­tania z tych naj­trud­niej­szych, na które nikt jeszcze od­po­wie­dzi mi nie dał... 

myśl
zebrała 142 fiszki • 29 kwietnia 2011, 09:21

Niektórzy tak bar­dzo kochają narze­kać, że wy­padałoby ich wi­tać słowa­mi: dzień dob­ry, co u ciebie złego? 

myśl
zebrała 140 fiszek • 8 lipca 2010, 18:04

Niektórym w imieniu pra­wa win­no się na­kazać mówienia cho­ciażby "dzień dob­ry", bo tak pod­sta­wowe prze­jawy kul­tu­ry są im zu­pełnie obce. 

myśl
zebrała 134 fiszki • 5 września 2010, 09:34

Tyl­ko Ty wiesz naj­le­piej, cze­go mi pot­rze­ba, kiedy łapiesz mnie w pół słowa, i jak dob­ry cień...bieg­niesz dreszczem po moim ser­cu, a prze­cież szczęście, tak trud­no jest kupić.

Tobie... 

myśl
zebrała 134 fiszki • 10 listopada 2013, 19:25

Żyć tak, by wie­czo­rem szep­tać to­bie dob­ra­noc i nad ran­kiem słyszeć two­je dzień dobry. 

myśl
zebrała 132 fiszki • 31 sierpnia 2010, 19:59

... bo anioły też grzeszą... grzeszą wiarą w człowieka, że ten pot­ra­fi być dob­ry, że są w sta­nie to dob­ro wyz­wo­lić... i uciekają na ziemię by nieść po­moc i słowo dob­ra... i [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 115 fiszek • 4 lutego 2011, 07:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 06:34shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 02:08one drop for all sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś twier­dzi, iż [...]

dzisiaj, 02:07one drop for all sko­men­to­wał tek­st W życiu jaj w [...]

dzisiaj, 01:56one drop for all sko­men­to­wał tek­st W życiu jaj w [...]

dzisiaj, 01:28Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st bóg jest w każdym [...]

dzisiaj, 01:22Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st i przeg­ra­na ja­wi się [...]

dzisiaj, 01:04Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Przylepiec

dzisiaj, 00:54Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

wczoraj, 23:50danioł sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

wczoraj, 23:49krysta sko­men­to­wał tek­st Bohaterem nie jest ktoś, [...]