Wyszukiwarka: dzien dobry

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dzien dob­ry — zgromadziliśmy 1 tekst.

Mglis­ty po­ranek, snu­je marze­nia o To­bie, budząc no­wy świat do życia.
Mglis­ty po­ranek,jak nadzieja na ciep­lej­szy wieczór,zos­ta­wia jed­nak py­tanie ..........ja­ka nadzie­dzieja?- słychać tyl­ko pustkę.
Sny o wie­czorze z Twoim ryt­mem ser­ca, to­pią sie w białej rzeczy­wis­tości.
Zos­ta­je mi pocze­kać - na pro­myk słów po­ran­ka , gdy usłyszę dzien dob­ry od Ciebie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 listopada 2011, 11:07
Wszystkie
Filtruj wyniki