Wyszukiwarka: dziecko szczęście

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dziec­ko szczęście — zgromadziliśmy 5155 tekstów.

Gdy umiera człowiek, życie staję się pustką.
Gdy umiera dziec­ko, umiera cały świat. 

myśl
zebrała 280 fiszek • 30 grudnia 2010, 22:31

Bo ja szczęściem na­zywam to szczęście, że szczęścia mogę szukać. 

myśl
zebrała 248 fiszek • 25 listopada 2010, 07:32

- Mamusiu...?
- Tak, Skarbie?
- Co to ta­kiego jest Miłość?
- Wiesz Córeczko, to ta­kie wiel­kie szczęście.
- Jak wiel­kie Mamo?
- Tak wiel­kie jak przy zna­lezieniu czte­rolis­tnej ko­niczyn­ki, której mo­zol­nie szu­kaliśmy całe życie. Jed­nak niektórzy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 178 fiszek • 26 grudnia 2009, 12:44

Nie oce­niaj po po­zorach, bo może Cię ominąć wiel­kie szczęście. 

myśl
zebrała 166 fiszek • 16 lutego 2010, 20:26

De­ner­wu­je mnie cudze szczęście, gdy ja jes­tem nieszczęśliwa... 

myśl
zebrała 166 fiszek • 5 maja 2010, 16:19

Gdy stałam po szczęście chy­ba po­myliłam kolejkę. 

myśl
zebrała 164 fiszki • 12 lutego 2011, 11:26

Dziec­ko, rodzic, żona, oj­czyz­na to świętości. Cza­sami w ich ob­ro­nie trze­ba iść na­wet na wojnę. Ale dopóki pa­nuje pokój, będę naj­większym je­go orędow­ni­kiem…dla tych sa­mych świętości. 

myśl
zebrała 156 fiszek • 28 sierpnia 2011, 08:54

Szczęście od­chodzi, życząc szczęścia. 

myśl
zebrała 148 fiszek • 3 października 2010, 22:34

Cias­ne umysły szczęście in­nych uwiera. 

myśl
zebrała 140 fiszek • 9 lipca 2013, 06:29

Dziec­ko - mały człowiek, a da­je ty­le siły i chęci do życia tym dużym... 

myśl
zebrała 137 fiszek • 11 września 2010, 16:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 06:26scorpion wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 06:22scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 05:30Irracja sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]

dzisiaj, 05:28Irracja sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]

dzisiaj, 01:59Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]

dzisiaj, 01:57Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:21krysta sko­men­to­wał tek­st Lekcja im bo­leśniej­sza, tym le­piej [...]

dzisiaj, 01:17krysta sko­men­to­wał tek­st Tęsknie

dzisiaj, 01:14krysta sko­men­to­wał tek­st Wiosną

dzisiaj, 01:13karykaturalna sko­men­to­wał tek­st Jak