Wyszukiwarka: dzień dobry

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dzień dob­ry — zgromadziliśmy 5084 teksty.

Każdy dzień ma egzamin. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 4 grudnia 2012, 12:14

Czas mi­ja, ludzie się zmieniają, świat się zmienia, priory­tety też, a dob­ry człowiek będzie zaw­sze potrzebny. 

myśl
zebrała 82 fiszki • 24 kwietnia 2010, 12:37

Gorzki dzień osłodziłam so­bie od­ro­biną neut­ralnych wspomnień. 

myśl
zebrała 82 fiszki • 14 maja 2010, 18:38

Od no­cy straszniej­szy jest już tyl­ko dzień 

myśl
zebrała 81 fiszek • 19 marca 2010, 05:22

Sprze­dam Ser­ce - niedrogo.

Nie pi­je, nie pa­le, nie biorę narkotyków.
Stan oce­niam na bar­dzo dobry.

Dlacze­go je sprze­daje?
Mam już dość zacho­wywa­nia się w życiu jak Kamikadze. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 17 stycznia 2010, 20:48

Księżyc upił noc, zas­pał dzień. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 25 maja 2013, 02:08

Czte­ry (oso­bis­te) Praw­dy Wiary.
1. Trak­tuj Bo­ga jak swo­jego naj­lep­sze­go przyjaciela.
2. Nie od­bi­jaj w Nim swoich (ludzkich) wad.
3. Ufaj.
4. Bądź dobry. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 1 kwietnia 2014, 12:02

Co cię uwiera w dzień , prześpij nocą. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 22 maja 2013, 02:44

Człowiek jest dob­ry w niszcze­niu te­go, co dla niego najlepsze. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 19 września 2012, 17:57

człowiek jest dob­ry - póki pa­mięta, że ser­ce ma też dla in­nych ... 

myśl
zebrała 74 fiszki • 7 stycznia 2013, 17:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:38Cris sko­men­to­wał tek­st Za coś to można [...]

dzisiaj, 21:37M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:34M44G sko­men­to­wał tek­st ΑΩ

dzisiaj, 21:33Cris sko­men­to­wał tek­st choć gorzka by­wa owoc­na kry­tyka [...]

dzisiaj, 21:33Niusza sko­men­to­wał tek­st Rozmowa po­win­na opierać się [...]

dzisiaj, 21:32jantar sko­men­to­wał tek­st ΑΩ

dzisiaj, 21:32Rosa Neg­ra sko­men­to­wał tek­st Za coś to można [...]

dzisiaj, 21:32M44G sko­men­to­wał tek­st ΑΩ

dzisiaj, 21:31M44G sko­men­to­wał tek­st ΑΩ

dzisiaj, 21:29LiaMort sko­men­to­wał tek­st Nie do siebie piją, [...]