Wyszukiwarka: dziś

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dziś — zgromadziliśmy 3533 teksty.

I wiesz kim dziś jestem?
Pustką,
którą nie zdołałeś wypełnić. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 18 sierpnia 2013, 13:43

Gwiez­dny pył miłości rozświet­lił dziś niebo w mym sercu. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 2 maja 2010, 19:51

cze­go dziś ocze­kujesz pat­rząc w mo­je oczy ? 

myśl
zebrała 55 fiszek • 1 października 2010, 09:19

Wy­korzys­tam dziś, niczym ter­ro­rys­tka, naj­groźniej­szą broń Świata - uśmiech. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 31 marca 2010, 10:36

Które­goś dnia na mej twarzy za­gościła mas­ka sztuczne­go uśmie­chu. Dziś nie pot­ra­fię Jej już zrzucić[...] 

myśl
zebrała 54 fiszki • 8 sierpnia 2010, 10:14

A dziś.? Każdy żyje tym, cze­mu wczo­raj nie poświęciłby na­wet skraw­ka swych myśli… 

myśl
zebrała 53 fiszki • 10 kwietnia 2010, 14:14

Te­raz, będzie wspom­nieniem, w którym już dziś pozwól się zakochać. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 31 marca 2012, 12:28

...To ta­kie smut­ne, że kiedyś Gwiaz­dy i pier­wsze miłości, dziś wys­ta­wiane są na pośmiewis­ko młodej publiczności... 

myśl
zebrała 53 fiszki • 5 sierpnia 2011, 09:30

Li­mit płaczu na dziś wyczer­pałem wczoraj. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 23 listopada 2009, 10:07

Brak mi dziś wszys­tkiego, oprócz wątpliwości. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 8 sierpnia 2010, 12:20
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 23:50wdech sko­men­to­wał tek­st Cień krzyża

dzisiaj, 23:46skorek sko­men­to­wał tek­st Cień krzyża

dzisiaj, 23:42karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Taki świr ze mnie. Po­rywam [...]

dzisiaj, 23:40skorek sko­men­to­wał tek­st GDYBY duży pies znał człowieka, poszar­gałby, [...]

dzisiaj, 23:38karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Te­lefon mil­czał. Ko­lejną se­kundę, [...]

dzisiaj, 23:34wdech sko­men­to­wał tek­st Taki świr ze mnie. Po­rywam [...]

dzisiaj, 23:30lazurowa sko­men­to­wał tek­st Te­lefon mil­czał. Ko­lejną se­kundę, [...]

dzisiaj, 23:26karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Te­lefon mil­czał. Ko­lejną se­kundę, [...]

dzisiaj, 23:12Emilia Szu­miło wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:59karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Mój Brat miał rację. [...]