Wyszukiwarka: dziś

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dziś — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Byłam dziś w ap­te­ce. Far­ma­ceut­ka po­leciła mi kil­ka dob­rych ziółek na bezsenność.
Po­tem spot­kałam ciebie. Wra­cając, obróciłam głowę ku niebu i nieśmiało za­pytałam: ' a le­kar­stwo na bez­miłość? ' 

myśl
zebrała 54 fiszki • 25 maja 2010, 19:42

A dziś.? Każdy żyje tym, cze­mu wczo­raj nie poświęciłby na­wet skraw­ka swych myśli… 

myśl
zebrała 53 fiszki • 10 kwietnia 2010, 14:14

Kiedyś będę lep­sza, jeszcze będę szczęśli­wa, będę pot­ra­fiła za­pom­nieć i znów zaufać..


dziś nie stać mnie na wiarę. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 17 maja 2010, 18:04

Próbo­wałam so­bie dziś wyob­ra­zić, że wca­le go nie poz­nałam. Że go nie było, nie ma i nie będzie. Naj­bar­dziej za­bolało „nie będzie”. Pew­nie dla­tego, że to aku­rat prawda. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 11 kwietnia 2010, 10:00

Nie gniewaj się Kocha­na, że idę dziś z kum­pla­mi na pi­wo. Pot­rze­buję trochę samotności... 

myśl
zebrała 52 fiszki • 6 kwietnia 2010, 22:02

Tyl­ko Two­je po­całun­ki spra­wiały,że uk­radkiem ob­li­zywałam war­gi nie mogąc na­sycić się ich słodyczą...
i... na­leśni­ki z truskawkami.
Dziś już nic tak nie smakuje... 

myśl
zebrała 52 fiszki • 15 marca 2010, 19:49

To, że mam dziś zły hu­mor, nie oz­nacza, że nie jes­tem szczęśliwa. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 21 stycznia 2010, 22:48

Li­mit płaczu na dziś wyczer­pałem wczoraj. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 23 listopada 2009, 10:07

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki