Wyszukiwarka: droga

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dro­ga — zgromadziliśmy 939 tekstów.

Nic to, że dro­ga jest wy­bois­ta i usłana kłoda­mi…odkąd ma­my czwo­ro rąk i wspólny cel wszys­tko pokonamy. 

myśl
zebrała 311 fiszek • 11 sierpnia 2010, 06:24

Dob­re ser­ce, ręce go­towe do pra­cy i dro­ga is­to­ta obok…a reszta to tyl­ko kwes­tia wy­myśle­nia wspólnej de­finic­ji szczęścia i ra­dość z dokłada­nia cegiełek… 

myśl
zebrała 267 fiszek • 1 grudnia 2010, 07:53

Wy­padł ci człowiek z ser­ca, ale wciąż leży na sumieniu.
Zem­sta - nie tędy dro­ga do raju. 

myśl
zebrała 225 fiszek • 11 sierpnia 2013, 22:56

Każda dro­ga zda­je się być mniej da­leka, gdy wiesz, że u jej kre­su ktoś na Ciebie czeka. 

myśl
zebrała 216 fiszek • 9 października 2010, 07:53

Cho­ciaż byś błądził krwioobiegiem wędrow­cze, dro­ga do ra­ju wie­dzie tyl­ko przez serce. 

myśl
zebrała 210 fiszek • 14 sierpnia 2013, 23:05

...i cóż z te­go że dro­ga wy­daje się pros­ta i usłana kwiata­mi sko­ro diabeł po­zamieniał znaki. 

myśl
zebrała 167 fiszek • 19 kwietnia 2010, 09:46

Nie tędy po­win­na ludzka pro­wadzić dro­ga,
gdzie...
złość prze­wod­ni­kiem a to­warzyszką trwoga. 

myśl
zebrała 157 fiszek • 2 listopada 2010, 10:19

Nie bój się cier­pienia, to dro­ga ku doskonałości. 

myśl
zebrała 148 fiszek • 12 stycznia 2013, 20:51

W sied­miomi­lowych bu­tach szyb­ko po­konasz od­ległość, ale dro­ga ta nicze­go cię nie nauczy. 

myśl dnia z 7 sierpnia 2013 roku
zebrała 146 fiszek • 5 sierpnia 2010, 20:56

Za­kocha­nie to nic, dro­ga miłości zaczy­na się po ma­gicznym "kocham". 

myśl
zebrała 136 fiszek • 14 lutego 2013, 07:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 06:06shulag sko­men­to­wał tek­st 00000000000000000000000000000000n00000000000000000000000000000000a00000000000000 000000000000000000w00000000000000000000000000000000e000000000000000000 00000000000000t00000000000000000000000000000000_00000000000000000000000 000000000g00000000000000000000000000000000d00000000000000000000000 000000000y00000000000000000000000000000000_000000000000000000000000 00000000s00000000000000000000000000000000p0000000000000000000000 0000000000i00000000000000000000000000000000s00000000000000000000000000 000000z00000000000000000000000000000000e000000000000000000000 00000000000s00000000000000000000000000000000z00000000000000000000 000000000000_00000000000000000000000000000000s00000000000000000000 000000000000i00000000000000000000000000000000ę00000000000000000 000000000000000_00000000000000000000000000000000n00000000000000000000 000000000000a00000000000000000000000000000000_0000000000000000 0000000000000000m00000000000000000000000000000000e00000000000000000 000000000000000d00000000000000000000000000000000a0000000000000000 0000000000000000l00000000000000000000000000000000_00000000000000000000 000000000000b00000000000000000000000000000000ę000000000000000 00000000000000000d00000000000000000000000000000000z00000000000000 000000000000000000i00000000000000000000000000000000e000000000000000 00000000000000000_00000000000000000000000000000000i0000000000000000000 0000000000000_00000000000000000000000000000000t00000000000000000000 000000000000a00000000000000000000000000000000k0000000000000000000000 0000000000i00000000000000000000000000000000_000000000000000000000000 00000000c00000000000000000000000000000000o0000000000000000000 0000000000000_00000000000000000000000000000000s0000000000000000 0000000000000000p00000000000000000000000000000000i0000000000000000 0000000000000000s00000000000000000000000000000000z000000000000000000 00000000000000e00000000000000000000000000000000_000000000000000000 00000000000000c00000000000000000000000000000000i0000000000000000000 0000000000000ę00000000000000000000000000000000_0000000000000000000 0000000000000n00000000000000000000000000000000a0000000000000000000 0000000000000_00000000000000000000000000000000s00000000000000000000 000000000000t00000000000000000000000000000000r000000000000000000000000 00000000a00000000000000000000000000000000t00000000000000000000000 000000000y

dzisiaj, 01:41PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 01:36PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st i przeg­ra­na ja­wi się [...]

dzisiaj, 01:21skorek sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 01:17skorek sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 01:07krysta sko­men­to­wał tek­st Każda ra­na się goi, [...]

dzisiaj, 01:04krysta sko­men­to­wał tek­st Dobry człowieku, nicze­go... ale [...]

dzisiaj, 00:59wdech sko­men­to­wał tek­st zwierzęta og­ra­niczają ludzi którzy [...]

dzisiaj, 00:58krysta sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 00:56krysta sko­men­to­wał tek­st Miarą szczęścia jest ocze­kiwa­nie.