Wyszukiwarka: dobranoc

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dob­ra­noc — zgromadziliśmy 148 tekstów.

Długo­pisem na kar­tce na­pisze mu dob­ra­noc i pójdę spać. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 20 sierpnia 2010, 02:08

Pos­ta­ram się, by nie było więcej ta­kich no­cy, w których z włas­ne­go wy­boru nie na­piszę , czy też nie po­wiem "dob­ra­noc skar­bie". Dos­ko­nale wiem, jak bar­dzo może ra­nić milczenie. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 13 września 2010, 21:17

Uwiel­białam Two­je słowa na 'dob­ra­noc', dos­ko­nale układały mnie do snu. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 25 maja 2011, 16:46

nie myśl, że jeśli po miesiącu mil­cze­nia na­piszesz mi "dob­ra­noc", padnę Ci do stóp... mi­mo, że Cię kocham 

myśl
zebrała 27 fiszek • 8 lutego 2010, 22:47

Stojąc twarzą do ok­na, trzy­mała w ręku ku­bek z zimną już kawą. Z ręko­ma skrzyżowa­nymi na pier­si, pat­rzyła na usy­piające po­woli mias­to. Gdy drzwi od mie­szka­nia ot­worzyły się z hu­kiem, na­wet nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 27 fiszek • 16 lutego 2010, 18:07

Żebyś ro­bił mi her­batę bez cuk­ru, tą białą z po­ziom­ka­mi, gdy mi zim­no i kawę na śniada­nie i całował we włosy po prze­budze­niu i na dob­ra­noc. Żebyś pi­sał głupie wiado­mości z dalekich [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 26 fiszek • 19 września 2010, 12:01

Są ta­kie dni, że nie mam cza­su na­wet zjeść śniada­nia. Wiesz, jak się czuję wie­czo­rem? Niemiłosier­nie ssie mnie od środka.
Są ta­kie no­ce, że ssie mnie kil­kakrot­nie bar­dziej. Wiesz, to dla­tego, że leżąc obok mnie przy­tulasz się do ściany i to jej szep­czesz 'dobranoc'.
Kiedyś było inaczej... kiedyś no­ce były na prawdę dobre... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 28 marca 2010, 12:55

na­pisała sms- a:
" Dob­ra­noc mój słod­ki mi­siu! :*** "
i wcisnęła przy­cisk od­po­wiadający op­cji:wyślij do wielu ... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 2 marca 2010, 22:49

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Wszystkie
Filtruj wyniki