Wyszukiwarka: dobranoc

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dob­ra­noc — zgromadziliśmy 193 teksty.

Gdy leżę w łóżku za­mykam oczy i wyob­rażam nas so­bie ra­zem. W te­dy mo­ja wyob­raźnia działa i czu­je two­je ręce op­la­tające me ciało, słyszę twój od­dech i słod­kie dob­ra­noc. To spra­wia,że mogę od ra­zu usnąć w złud­nej iluz­ji ,że jes­teś przy mnie... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 23 października 2010, 22:51

Wraz z słońcem chce wsta­wać, a na us­tach poczuć Twój smak wczo­raj­sze­go po­całun­ku na dob­ra­noc. Chce wyczuć Twój za­pach per­fum, które zaw­sze świd­rują mój no­sek, a Twe sil­ne ra­miona jak Mor­feusz tulą mnie na słod­ki sen. Chcę żebyś spoj­rzał na mnie tak, bym się za­rumieniła. Bym poczuła się skrępo­wana ale za­razem kocha­na przez Ciebie i wiedząca że jes­tem tyl­ko Twoja. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 30 października 2010, 20:18

na­pisała sms- a:
" Dob­ra­noc mój słod­ki mi­siu! :*** "
i wcisnęła przy­cisk od­po­wiadający op­cji:wyślij do wielu ... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 2 marca 2010, 22:49

.. i dos­tałam smsa od Ciebie na dob­ra­noc
.. i pos­ta­nowiłam moc­no trzy­mać te­lefon w dłoni , w cza­sie snu
Dlacze­go ? Bo to tak jak­bym trzy­mała two­je ser­ce w re­ku a na nim wy­ryte : "Kocham Cię . Słod­ko śnij " 

myśl
zebrała 24 fiszki • 10 października 2010, 14:16

dziś już mój anioł od­je­bał swo­ja ro­botę i poszedł spać, dobranoc. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 10 kwietnia 2010, 10:51

Więc dobranoc...
Ty, który nie znasz zielo­nej nadziei,
który widzi świat, ale go nie dostrzega,
wład­co pseudo wolności...dobranoc..


....
Poczułam się zob­li­gowa­na do­dać, że chodzi tu o fa­ceta, obojętne­go fa­ceta, bo czuję, że chy­ba nie wszys­cy zrozumieli...

*Wszys­tkie pra­wa zastrzeżone 

myśl
zebrała 24 fiszki • 18 sierpnia 2010, 22:39

Ja muszę nau­czyć się żyć od nowa.
Muszę nau­czyć się stać, nie opierając się o Niego,
Od­dychać nie czując Je­go zapachu.
Śmiać się, ale nie z je­go po­mar­szczo­nego nos­ka w piegach.
Muszę nau­czyć się mówić, ale już nie 'Kocham Cię'.
Muszę nau­czyć się za­sypiać bez Je­go po­całun­ku na dobranoc.

Tyl­ko od cze­go zacząć ? 

myśl
zebrała 23 fiszki • 24 grudnia 2010, 10:42

Nie umiem pier­wsza przep­ro­sić,wy­ciągnąć ręki na zgodę.Ale nie umiem tez za­sypiać bez Two­jego "Dob­ra­noc Skarbie".


*Cho­wać dumę do kieszeni! 

myśl
zebrała 22 fiszki • 7 czerwca 2010, 20:49

Nie licz na "Dob­ra­noc", jeśli nig­dy nie po­wie­działeś "Dzień Dobry". 

myśl
zebrała 21 fiszek • 4 lutego 2011, 22:17

nie chce wiele, par­gne tyl­ko co dzien wie­czo­rem slyszec od Ciebie słowa "dob­ra­noc skar­bie" ! 

myśl
zebrała 21 fiszek • 30 listopada 2010, 21:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:52Badylek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy głup­si o rzeczy, [...]

dzisiaj, 09:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Bardzo ożywiona roz­kmi­nia Zdzicha [...]

dzisiaj, 09:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st List ot­warty - bu­gi, [...]

dzisiaj, 09:25Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Zapomnimy o...  

dzisiaj, 09:23Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Z języ­kiem na wie­rzchu [...]

dzisiaj, 09:21Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st niewiele tak a ja­ki [...]

dzisiaj, 09:20Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Stos

dzisiaj, 09:19Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Wszys­tko ma swój kres. [...] 

dzisiaj, 09:17Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Są ta­cy, którzy ma­lują [...]

dzisiaj, 09:17Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz