Wyszukiwarka: dni

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dni — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Ra­no budzić się
Przyk­ryć twoim uśmiechem
Śniada­nie zjeść
Na­kar­mić miłością
Przy­tulić się chcę
O twoich marze­niach poczytać
Pos­przątać po obiedzie
Ra­zem wyczyścić myśli
Chcę żyć przy tobie
Ciebie już co dzień poznawać
Chcę kochać ciebie wieczorem
Głowę koło two­jej układać 

myśl
zebrała 2 fiszki

Kiedy myśli­my nad tym co jeszcze możemy zro­bic jut­ro, zdarza się ze na­zajut­rz zas­ta­nawiamy się co mog­li­byśmy zro­bic le­piej wczo­raj. Żeby te­go uni­kac prze­myśl każdy dzi­siej­szy dzień dokład­nie. Za­miast życ per­spek­tywą żyj te­raźniej­szością, wte­dy może nie będziesz żałowac przeszłości. 

myśl
zebrała 2 fiszki

...A śniło mi się ser­ce, widziałam jak biło, było ta­kie sil­ne i pełne życia, a potem...
Spa­liło się na moich oczach, widziałam jak płonie. Nie zro­biłam nic, nie ra­towałam go.
Zos­tał po nim tylko [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki

Z każdym dniem co­raz ciężej na ser­cu się ro­bi. Z każdą chwilą świado­mości, bra­ku Ciebie... 

myśl
zebrała 2 fiszki

Budząc się z noc­ne­go sny uświada­miasz so­bie, że rzeczy­wis­tość zaczęła otu­lać dzień... Rzeczy­wis­tość kradnąca marze­nia i niszcząca nadzieje... Nasza rzeczy­wis­tość stworzo­na przez nas samych... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 października 2009, 09:15

Dzień bez ka­wy jest jak seks bez orgazmu. 

myśl
zebrała 2 fiszki

Choć by­wają lep­sze dni i gor­sze także,
Choć wiemy, że bez tych złych nie poz­na­libyśmy tych drugich.
I tak się mar­twi­my szczęściem,
Gdzie się podziewa,
Bo co jak zgu­biło się w ciem­nym lesie,
I nie znaj­dzie dro­gi do nasze­go życia. 

myśl
zebrała 2 fiszki

Grzmo­ty, błys­ka­wice, burze - ta­ki jest mój każdy dzień od kiedy odeszłeś... 

myśl
zebrała 2 fiszki

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki