Wyszukiwarka: dni

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dni — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Nieważne czy jes­teś dziec­kiem ,czy może pat­rzysz na dzieci swoich dzieci, nieważne czy jes­tes po slu­bie czy do­piero szu­kasz swo­jego swiatel­ka.Na­pew­no nie raz prze­zyłeś piek­ne chwi­le a cza­sem miałeś gor­sze dni ,cza­sem śmiałeś sie z słów ta­kich jak miłósć ,przy­jazn, lecz cza­sem pot­rze­bujesz ich...naj­ważniej­sze jest abys miałpew­ność że jest ktos kto ciebie ro­zumie..bo jes­li bedziesz sam two­je życie ur­wie sie jak ten wstęp

Wstęp 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 października 2009, 19:36

Spot­kałem Ciebie wiele lat temu,
w ma­leńkiej dłoni swe ser­ce mi dałaś.
Po­kochałaś tak moc­no nie wie­dzieć czemu
i kochać już nig­dy nie przestałaś.

Bez­drożami nałogu brnąłem w nieznane,
Na przekór miłości, którą dzi­siaj chłonę.
Dep­cząc marze­nia tak [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki

Każdy ko­lej­ny dzień poz­wa­la na przeżycie chwi­li, która odej­dzie ra­zem z tobą by urodzić się na nowo. 

myśl
zebrała 2 fiszki

Ra­no budzić się
Przyk­ryć twoim uśmiechem
Śniada­nie zjeść
Na­kar­mić miłością
Przy­tulić się chcę
O twoich marze­niach poczytać
Pos­przątać po obiedzie
Ra­zem wyczyścić myśli
Chcę żyć przy tobie
Ciebie już co dzień poznawać
Chcę kochać ciebie wieczorem
Głowę koło two­jej układać 

myśl
zebrała 2 fiszki

Kiedy myśli­my nad tym co jeszcze możemy zro­bic jut­ro, zdarza się ze na­zajut­rz zas­ta­nawiamy się co mog­li­byśmy zro­bic le­piej wczo­raj. Żeby te­go uni­kac prze­myśl każdy dzi­siej­szy dzień dokład­nie. Za­miast życ per­spek­tywą żyj te­raźniej­szością, wte­dy może nie będziesz żałowac przeszłości. 

myśl
zebrała 2 fiszki

...A śniło mi się ser­ce, widziałam jak biło, było ta­kie sil­ne i pełne życia, a potem...
Spa­liło się na moich oczach, widziałam jak płonie. Nie zro­biłam nic, nie ra­towałam go.
Zos­tał po nim tylko [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki

Z każdym dniem co­raz ciężej na ser­cu się ro­bi. Z każdą chwilą świado­mości, bra­ku Ciebie... 

myśl
zebrała 2 fiszki

Budząc się z noc­ne­go sny uświada­miasz so­bie, że rzeczy­wis­tość zaczęła otu­lać dzień... Rzeczy­wis­tość kradnąca marze­nia i niszcząca nadzieje... Nasza rzeczy­wis­tość stworzo­na przez nas samych... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 października 2009, 09:15

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki