Wyszukiwarka: dni

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dni — zgromadziliśmy 2177 tekstów.

Stra­ci­liśmy "wczoraj",
nieod­wra­cal­nie ucieka "dziś",
żyje­my "jutrem",
a to wszys­tko po to, żeby za ja­kiś czas nie żałować zmar­no­wanych dni... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 września 2014, 21:40

Naj­gor­sze dni, kiedy mózg fil­tru­je mi wszys­tkie myśli i zos­ta­wia te naj­ciem­niej­sze, bez­nadziej­ne, najsmutniejsze.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 listopada 2012, 23:30

To był je­den z "tych dni", który za­pamiętam do końca życia... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 maja 2014, 19:18

Se­kun­dy, mi­nuty, godzi­ny, dni, no­ce, ty­god­nie, miesiące, la­ta..tak dużo liczb, które nie spo­wal­niają czasu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 listopada 2012, 22:41

Zaczy­namy liczyć dni, miesiące, la­ta, do­piero wte­dy, gdy nic in­ne­go w naszym życiu już się nie liczy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 lutego 2010, 17:48

W te upal­ne dni no­ce są zim­ne bez Ciebie 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 lipca 2013, 12:39

Otu­lona Je­go czułym spoj­rze­niem. Chcę po­zos­tać w tym sta­nie już do końca moich dni. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 grudnia 2012, 18:28

Tak oto z obłoków no­cy wyłaniają się daw­nych dni kru­ki, z pośród ciał trupów wychodzą, niez­ra­nione czasem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 grudnia 2014, 00:35

Cza­sami masz ta­kie dni, że chcesz um­rzeć. Ja mam ta­kie dni codziennie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 grudnia 2013, 17:31

W ciszy upa­dających dni, zniszczo­ny cień daw­ne­go Ja. Mo­je Wes­ter­plat­te... pokonane 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 stycznia 2015, 15:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 08:04natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st A jed­nakmieli coś wspólne­goze [...]

dzisiaj, 06:26scorpion wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 06:22scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 05:30Irracja sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]

dzisiaj, 05:28Irracja sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]

dzisiaj, 01:59Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]

dzisiaj, 01:57Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:21krysta sko­men­to­wał tek­st Lekcja im bo­leśniej­sza, tym le­piej [...]

dzisiaj, 01:17krysta sko­men­to­wał tek­st Tęsknie

dzisiaj, 01:14krysta sko­men­to­wał tek­st Wiosną