Wyszukiwarka: decyzje

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: de­cyz­je — zgromadziliśmy 354 teksty.

slo­wa sa tak kruche , ze ca­ly czas musza po­dej­mo­wac de­cyz­je, co wlas­ci­wie chca powiedziec... 

myśl
zebrała 145 fiszek • 30 października 2010, 10:04

To nie czas leczy ra­ny, ale nasze de­cyz­je do­tyczące te­go, jak go wykorzystamy... 

myśl
zebrała 140 fiszek • 9 października 2010, 11:55

Naszym spraw­dzianem są trud­ne decyzje. 

myśl
zebrała 112 fiszek • 8 lutego 2012, 10:16

Lu­bię nap­ra­wiać Two­je decyzje.
Zwłaszcza, gdy są mną. 

myśl
zebrała 99 fiszek • 5 lutego 2012, 23:04

Nieis­totne są przyszłe traf­ne decyzje
Jeżeli te­raz opływasz w hipokryzję. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 26 czerwca 2010, 14:11

Cza­sem po­dej­mu­jemy de­cyz­je,które dla in­nych są niezrozumiałe.
Dzieli­my włos na czwo­ro,aż w końcu,coś w nas pęka.... 

myśl
zebrała 83 fiszki • 11 czerwca 2010, 23:10

Naj­bar­dziej doj­rzałe de­cyz­je to te wskrzeszone. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 26 sierpnia 2011, 12:59

Głównie dzięki po­myłkom po­dej­mu­jemy właści­we decyzje. 

myśl dnia z 14 września 2012 roku
zebrała 74 fiszki • 17 lipca 2011, 23:05

Se­lek­cjo­nując de­cyz­je lo­su w ilu z nas toczy się życiowa wal­ka po­między pa­zer­nym "zos­taję", a zuchwałym w pier­wszej połowie "nig­dy więcej"? 

myśl
zebrała 73 fiszki • 28 stycznia 2011, 13:00

Mi­mo, iż ro­zum podjął de­cyz­je ciężko niekiedy prze­konać o tym serce 

myśl
zebrała 72 fiszki • 11 kwietnia 2011, 17:04
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 13:39Irracja sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj w Pol­sce, dla [...]

dzisiaj, 13:39karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Jeśli znaj­dziesz się w [...]

dzisiaj, 13:36karaczan19 sko­men­to­wał tek­st *** A może ni­kim jes­tem, [...]

dzisiaj, 13:29Cykam sko­men­to­wał tek­st Przybywa wios­ny w ser­cu [...]

dzisiaj, 13:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj w Pol­sce, dla [...]

dzisiaj, 13:07shulag sko­men­to­wał tek­st I uśmiech kosztu­je (się) [...]

dzisiaj, 13:07fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeśli znaj­dziesz się w [...]

dzisiaj, 13:04Irracja sko­men­to­wał tek­st Przybywa wios­ny w ser­cu [...]

dzisiaj, 13:02Irracja sko­men­to­wał tek­st Dostałam już aler­gii na [...]

dzisiaj, 12:57Irracja sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]