Wyszukiwarka: człowiek zwierzę

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: człowiek zwierzę — zgromadziliśmy 6890 tekstów.

Naj­szczer­sze w oka­zywa­niu wdzięczności jest zwierzę, człowiek nie do­ras­ta mu w tym do łap. 

myśl dnia z 17 września 2012 roku
zebrała 104 fiszki • 26 stycznia 2011, 01:39

Bo co znaczyłby człowiek bez człowieka. 

myśl
zebrała 100 fiszek • 8 maja 2010, 11:17

Ba­wisz się człowiekiem - wychodzi z ciebie zwierzę. 

myśl
zebrała 98 fiszek • 29 czerwca 2013, 00:20

Człowiek broczący szczęściem jest zaw­sze łako­mym kąskiem. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 2 lipca 2010, 18:19

Człowiek by­wa pyszny. Dopóki nie zjełczeje. 

myśl
zebrała 94 fiszki • 27 września 2012, 00:58

Człowiek sta­je się sil­ny, gdy ktoś go potrzebuje. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 11 marca 2011, 12:00

Bezdomny...
Żyłem wpraw­dzie na uli­cy jak zwierzę, ale um­rzeć chcę jak anioł, kocha­ny i pielęgnowany... 

myśl
zebrała 92 fiszki • 8 sierpnia 2010, 15:24

Słowa pot­ra­fią być tak pus­te, jak człowiek który je wypowiada. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 8 stycznia 2012, 09:25

Człowiek is­krą miłości. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 31 maja 2010, 22:53

Naj­większe wal­ki człowiek toczy sam ze sobą... 

myśl
zebrała 90 fiszek • 11 kwietnia 2011, 11:51
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:51shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:15shulag sko­men­to­wał tek­st Pisanie to sposób mówienia [...]

dzisiaj, 10:14aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Kochajmy włas­ne złudze­nia, bo [...]

dzisiaj, 10:04shulag sko­men­to­wał tek­st Kochajmy włas­ne złudze­nia, bo [...]

dzisiaj, 09:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Skoro do dzieci, ludzi [...]

dzisiaj, 09:20fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 08:04natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st A jed­nakmieli coś wspólne­goze [...]

dzisiaj, 06:26scorpion wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 06:22scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 05:30Irracja sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]