Wyszukiwarka: człowiek zwierzę

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: człowiek zwierzę — zgromadziliśmy 6890 tekstów.

W ludzkiej dżun­gli, błądzi człowiek. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 22 września 2011, 10:17

człowiek szu­ka spełnienia
nie marzeń, a siebie... 

myśl
zebrała 51 fiszek • 5 stycznia 2012, 23:40

Człowiek jest "żywą" wojną.
Wojną ciała i duszy. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 16 czerwca 2010, 19:28

Im człowiek wrażliw­szy, tym łat­wiej ule­ga melomanii. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 3 lutego 2011, 19:20

Mądrość jest jak człowiek... Za­wodzi w naj­mniej od­po­wied­nim momencie... 

myśl
zebrała 50 fiszek • 24 września 2010, 21:49

Żaden człowiek nie znaj­dzie szczęścia sam... 

myśl
zebrała 50 fiszek • 2 kwietnia 2010, 08:25

Człowiek – marzy­ciel dążący do osiągnięcia per­fekcyj­ne­go siebie. 

myśl dnia z 24 czerwca 2012 roku
zebrała 50 fiszek • 24 października 2010, 14:44

Człowiek nie pot­rze­buje cza­su tyl­ko życia 

myśl
zebrała 50 fiszek • 31 maja 2011, 19:30

Człowiek jak ziar­no, kiełku­je tym, czym nasiąkł. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 7 października 2014, 20:31

człowiek jest na­syco­ny dopóki nie poz­na ko­lej­nych możliwości 

myśl
zebrała 49 fiszek • 27 sierpnia 2010, 21:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 12:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st ... naj­więcej pla­giatów zaczy­na [...]

dzisiaj, 12:33Irracja sko­men­to­wał tek­st Głupcy utożsa­miają wol­nośćz le­nis­twem. Mądrzy [...]

dzisiaj, 12:32Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st W tak małym kra­ju [...]

dzisiaj, 12:30Irracja sko­men­to­wał tek­st Szukam miej­sc ma­gicznych w świecie [...]

dzisiaj, 12:29Irracja sko­men­to­wał tek­st W tak małym kra­ju [...]

dzisiaj, 12:27shulag sko­men­to­wał tek­st Tytuł: niez­na­ny

dzisiaj, 12:27onejka sko­men­to­wał tek­st W tak małym kra­ju [...]

dzisiaj, 12:26Irracja sko­men­to­wał tek­st Tytuł: niez­na­ny

dzisiaj, 12:23shulag sko­men­to­wał tek­st noszę w so­bie puszkę [...]

dzisiaj, 12:21Irracja sko­men­to­wał tek­st noszę w so­bie puszkę [...]