Wyszukiwarka: cisza

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: cisza — zgromadziliśmy 880 tekstów.

I cisza może za­bić swoim krzy­kiem… w czte­rech ścianach samotności… 

myśl
zebrała 260 fiszek • 24 lipca 2010, 06:34

Sa­mot­ność to cisza za­wie­szo­na między nadzieją a pu­kaniem do drzwi. 

myśl
zebrała 246 fiszek • 14 lutego 2012, 09:34

Przyjacielu

Po­zos­tała nam tyl­ko cisza uk­ry­ta między słowa­mi naszych myśli ... 

myśl
zebrała 174 fiszki • 24 czerwca 2010, 05:12

łez pożeg­na­nia kilka
roz­darte wspomnienia
cisza- niczym pow­ro­tu obietnica
na do widzenia


[*] 

myśl
zebrała 161 fiszek • 20 stycznia 2011, 23:00

Gdy cisza za­miera, krzyk wzbudza nadzieje. 

myśl
zebrała 146 fiszek • 18 marca 2011, 21:01

Nie masz pre­ten­sji, gdy nie od­bieram te­lefo­nu. Nie jes­teś zaz­dros­ny o moich ko­legów. Nie wy­pomi­nasz mi bra­ku cza­su dla Ciebie. Nie kłócisz się, po której stro­nie łóżka chcesz sy­piać. Nie ro­bisz mi [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 144 fiszki • 13 stycznia 2010, 19:07

Jest ta­ka cisza, która gra
na­wet, kiedy wokół hałas trwa… 

myśl
zebrała 140 fiszek • 30 czerwca 2010, 20:15

Us­ta mil­kną, a ser­ce za­miera w pół słowa,
cisza wzrok spuszcza
i bez­sze­les­tnie swą suk­nię układa,
gdy dusza duszy się spowiada.

- dziw­na to rozmowa. 

myśl
zebrała 137 fiszek • 16 czerwca 2010, 15:53

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki