Wyszukiwarka: cisza

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: cisza — zgromadziliśmy 1071 tekstów.

cisza by­wa udręką kiedy nam się wy­da­je, że to złoty środek...


in­spi­rac­ja roz­mo­wa z onejką 

myśl dnia z 28 marca 2016 roku
zebrała 535 fiszek • 8 stycznia 2016, 11:34

I cisza może za­bić swoim krzy­kiem… w czte­rech ścianach samotności… 

myśl
zebrała 260 fiszek • 24 lipca 2010, 06:34

Sa­mot­ność to cisza za­wie­szo­na między nadzieją a pu­kaniem do drzwi. 

myśl
zebrała 246 fiszek • 14 lutego 2012, 09:34

Przyjacielu

Po­zos­tała nam tyl­ko cisza uk­ry­ta między słowa­mi naszych myśli ... 

myśl
zebrała 174 fiszki • 24 czerwca 2010, 05:12

łez pożeg­na­nia kilka
roz­darte wspomnienia
cisza- niczym pow­ro­tu obietnica
na do widzenia


[*] 

myśl
zebrała 161 fiszek • 20 stycznia 2011, 23:00

Gdy cisza za­miera, krzyk wzbudza nadzieje. 

myśl
zebrała 146 fiszek • 18 marca 2011, 21:01

Jest ta­ka cisza, która gra
na­wet, kiedy wokół hałas trwa… 

myśl
zebrała 140 fiszek • 30 czerwca 2010, 20:15

Us­ta mil­kną, a ser­ce za­miera w pół słowa,
cisza wzrok spuszcza
i bez­sze­les­tnie swą suk­nię układa,
gdy dusza duszy się spowiada.

- dziw­na to rozmowa. 

myśl
zebrała 137 fiszek • 16 czerwca 2010, 15:53

Cisza poz­wa­la do­cenić war­tość każde­go słowa.Wi­tam po trzech ty­god­niach ;) 

myśl
zebrała 136 fiszek • 18 lipca 2010, 20:21

Odez­wał się, spot­ka­li się, spędzi­li miło czas. Cisza. Chy­ba nie da ra­dy przeżyć te­go cier­pienia ko­lej­ny raz. 

myśl
zebrała 135 fiszek • 2 listopada 2010, 21:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 12:21Lilę Róż sko­men­to­wał tek­st Spacerując po mieście w [...]

dzisiaj, 11:15shulag sko­men­to­wał tek­st Przyszedłeś w no­cy Wyp­lu­ty Cała two­ja [...]

dzisiaj, 11:09karaczan19 sko­men­to­wał tek­st A jed­nakmieli coś wspólne­goze [...]

dzisiaj, 11:08magda.h-m sko­men­to­wał tek­st Miarą ludzkiej miłości jest [...]

dzisiaj, 11:03karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Spacerując po mieście w [...]

dzisiaj, 11:02karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Boję się... Boję, że po [...]

dzisiaj, 11:01karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Nie poświęcaj­my in­nych dla [...]

dzisiaj, 11:00karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Ponura to wiz­ja, w [...]

dzisiaj, 10:50shulag sko­men­to­wał tek­st Ponura to wiz­ja, w [...]

dzisiaj, 10:47karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Ponura to wiz­ja, w [...]