Wyszukiwarka: cisza

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: cisza — zgromadziliśmy 1071 tekstów.

Gdzieś, tam w krzy­ku umarł śmiech, a cisza za­marła w bezruchu... 

myśl
zebrała 99 fiszek • 8 maja 2011, 19:05

Lu­bię wie­czo­ry właśnie ta­kie jak ten. Kiedy mam wrażenie, że nie otacza mnie nic in­ne­go, jak tyl­ko ciepła cisza i przy­jaz­ny szmer wiat­ru, a to­warzyszy mi je­dynie jas­ny blask ty­siąca gwiazd. Wtedy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 97 fiszek • 30 sierpnia 2010, 00:02

` Wiesz co naj­bar­dziej bo­li ?! ..To że kiedyś pot­ra­filiśmy roz­ma­wiać na każdy te­mat, na­wet ten naj­mniej is­totny, śmiać się bez końca i nie przejść obok siebie obojętnie. A te­raz.. te­raz uni­kamy się, jak­byśmy się nie znali.

[ Cisza bo­li. - te­raz te­go doświad­czyłam. ]


* Włas­na Refleksja 

myśl
zebrała 97 fiszek • 26 kwietnia 2010, 19:13

....a ta cisza ma smak niewy­powie­dzianych słów... 

myśl
zebrała 97 fiszek • 11 października 2010, 18:04

Po­kora jest jak cisza.
Nikt jej nie słyszy, ale dzięki niej wszys­tko może zos­tać usłyszane. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 2 czerwca 2010, 13:44

Roz­dziela nas już tyl­ko cisza, przes­trzeń nie do przebycia. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 1 września 2011, 11:03

Gdy stoisz na łące, to czy myślisz, że otacza się cisza? Wsłuchaj się w na­turę, a zo­baczysz, że dookoła jest pełno życia...

(zat­rzy­maj się i posłuchaj ser­ca - może właśnie w tym mo­men­cie ma Ci coś ważne­go do powiedzenia)... 

myśl
zebrała 92 fiszki • 2 czerwca 2010, 11:49

Cisza najgłośniej krzyczy o pomoc. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 10 stycznia 2011, 22:09

Za­gubiona w swej nieos­trości poszu­kuję włas­ne­go ja.
Cisza mą sios­trą stała się, a kieliszek kochan­kiem spełnionym. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 17 kwietnia 2010, 06:58

Ludzi, których nie złamały żad­ne słowa często łamie głucha cisza. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 27 sierpnia 2013, 09:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:17shulag sko­men­to­wał tek­st Kiedy uf­ność bie­rze górę, [...]

dzisiaj, 15:14Starlight. sko­men­to­wał tek­st Kiedy uf­ność bie­rze górę, [...]

dzisiaj, 15:12shulag sko­men­to­wał tek­st Kiedy uf­ność bie­rze górę, [...]

dzisiaj, 15:12M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:10Starlight. sko­men­to­wał tek­st Kiedy uf­ność bie­rze górę, [...]

dzisiaj, 15:08Rosa Neg­ra sko­men­to­wał tek­st Kochanek zje z ko­bietą [...]

dzisiaj, 15:05Cris sko­men­to­wał tek­st Wielkich kom­plek­sy ob­nażyły i cóż- ma­luczcy [...]

dzisiaj, 15:03shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:02M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:00yestem sko­men­to­wał tek­st nocą sa­mot­ność bo­li bar­dziej bo [...]