Wyszukiwarka: ciesz się życiem

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ciesz się życiem — zgromadziliśmy 82060 tekstów.

tam, gdzie spoj­rze­nie za­mienia się w dotyk
i us­ta łączą się w dłoniach nocy
tam będę, byłem i jestem
kon­wa­lią Cię nazwę, ich za­pachem otulę
uklęknę przed życiem, od­dam Ci oddech
bo wiesz, że nig­dy Ciebie

nie przestałem

kochać... 

myśl
zebrała 320 fiszek • 15 maja 2013, 01:15

Była moim życiem... i ni­by nic, ale jed­nak coś się zmieniło,
bo życie na­dal trwa i ona jest, ty­le tyl­ko... że już moją byłą. 

myśl
zebrała 229 fiszek • 22 października 2010, 09:46

Poz­wo­liłam Ci Ser­ce przejąć kon­trolę nad moim życiem,proszę nie za­wiedź mnie. 

myśl
zebrała 193 fiszki • 10 stycznia 2011, 13:59

Spełnieni lśnią szczęściem, rozżale­ni życiem blakną goryczą... 

myśl
zebrała 143 fiszki • 13 lipca 2013, 06:18

Są dni, gdy przyłbi­ca myśli uwiera, ko­pia kruszy się
o błahos­tki, zbro­ja nie błyszczy, bo zaśnie­działa życiem,
a śro­dek lo­komoc­ji to nie piękny ru­mak tyl­ko zwykły osioł...

I bądź tu bohaterem... 

myśl
zebrała 141 fiszek • 2 listopada 2010, 05:44

Pat­rz na świat oczy­ma dziecka,
ciesz się tym,co najmniejsze
w małości bo­wiem moc wielka

a to niedostrzegalne,niewidzialne...?
- najcenniejsze,święte
od­kry­jesz to zbliżyw­szy się do czy­jegoś serca 

myśl
zebrała 140 fiszek • 13 lipca 2010, 12:05

Często na oślep pędzi­my nie dos­trze­gając niektórych spoj­rzeń które po ja­kimś cza­sie stają się naszym życiem. 

myśl
zebrała 113 fiszek • 12 lutego 2011, 00:11

Można czer­pać ra­dość z kon­sum­pcji życia - z roz­koszy miłości, z przypływu ad­re­nali­ny, z władzy, po­siada­nia... Ale można też czer­pać ją z myśle­nia, in­te­reso­wać się światem, by to niesa­mowi­te, skom­pli­kowa­ne zja­wis­ko - życie - nie prze­minęło ot tak, niez­ro­zumiałe. Można cie­szyć się życiem, inaczej... 

myśl
zebrała 104 fiszki • 17 sierpnia 2010, 18:19

I tak zwyciężyłeś!

Nie żałuj, że Ci się nie udało. Ciesz się, że próbowałeś. 

myśl
zebrała 103 fiszki • 9 maja 2010, 16:02

Ucieka­nie przed życiem na dłuższą metę nic nie da­je, bo w pew­nym mo­men­cie oka­zuje się, że to ono ucieka. A Ty nie masz od­po­wied­niej kon­dycji żeby je dogonić! 

myśl
zebrała 102 fiszki • 21 czerwca 2010, 21:40
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 08:01shulag sko­men­to­wał tek­st gorące ser­ce światłowo­dem wysłane wiosnę zwiastuje https://www.youtube.com/watch?v=1JkaoOzb-PY

dzisiaj, 06:06shulag sko­men­to­wał tek­st 00000000000000000000000000000000n00000000000000000000000000000000a00000000000000 000000000000000000w00000000000000000000000000000000e000000000000000000 00000000000000t00000000000000000000000000000000_00000000000000000000000 000000000g00000000000000000000000000000000d00000000000000000000000 000000000y00000000000000000000000000000000_000000000000000000000000 00000000s00000000000000000000000000000000p0000000000000000000000 0000000000i00000000000000000000000000000000s00000000000000000000000000 000000z00000000000000000000000000000000e000000000000000000000 00000000000s00000000000000000000000000000000z00000000000000000000 000000000000_00000000000000000000000000000000s00000000000000000000 000000000000i00000000000000000000000000000000ę00000000000000000 000000000000000_00000000000000000000000000000000n00000000000000000000 000000000000a00000000000000000000000000000000_0000000000000000 0000000000000000m00000000000000000000000000000000e00000000000000000 000000000000000d00000000000000000000000000000000a0000000000000000 0000000000000000l00000000000000000000000000000000_00000000000000000000 000000000000b00000000000000000000000000000000ę000000000000000 00000000000000000d00000000000000000000000000000000z00000000000000 000000000000000000i00000000000000000000000000000000e000000000000000 00000000000000000_00000000000000000000000000000000i0000000000000000000 0000000000000_00000000000000000000000000000000t00000000000000000000 000000000000a00000000000000000000000000000000k0000000000000000000000 0000000000i00000000000000000000000000000000_000000000000000000000000 00000000c00000000000000000000000000000000o0000000000000000000 0000000000000_00000000000000000000000000000000s0000000000000000 0000000000000000p00000000000000000000000000000000i0000000000000000 0000000000000000s00000000000000000000000000000000z000000000000000000 00000000000000e00000000000000000000000000000000_000000000000000000 00000000000000c00000000000000000000000000000000i0000000000000000000 0000000000000ę00000000000000000000000000000000_0000000000000000000 0000000000000n00000000000000000000000000000000a0000000000000000000 0000000000000_00000000000000000000000000000000s00000000000000000000 000000000000t00000000000000000000000000000000r000000000000000000000000 00000000a00000000000000000000000000000000t00000000000000000000000 000000000y

dzisiaj, 01:41PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 01:36PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st i przeg­ra­na ja­wi się [...]

dzisiaj, 01:21skorek sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 01:17skorek sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 01:07krysta sko­men­to­wał tek­st Każda ra­na się goi, [...]

dzisiaj, 01:04krysta sko­men­to­wał tek­st Dobry człowieku, nicze­go... ale [...]

dzisiaj, 00:59wdech sko­men­to­wał tek­st zwierzęta og­ra­niczają ludzi którzy [...]

dzisiaj, 00:58krysta sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]