Wyszukiwarka: chłopak

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: chłopak — zgromadziliśmy 202 teksty.

Al­pi­nis­ta często swe wspi­nanie sta­wia wyżej niż spuszczanie...
Lecz nor­malny, zdro­wy chłopak, zaw­sze będzie miał na opak.
 

myśl
zebrała 161 fiszek • 4 września 2011, 09:21

... mówisz, "jes­tem silną ko­bietą"... oj­ciec, je­den dru­gi i piąty chłopak... później mąż, je­den, cza­sem dru­gi... to oni odeszli, zniszczy­li swo­je, nie Two­je życie... hmmm... lecz cóż im ofiaro­wałaś... cóż szczególne­go stworzyłaś... żaden na­wet nie próbo­wał te­go ra­tować, nie wal­czył o Ciebie... więc kto, tak nap­rawdę, i czy­je życie zniszczył ?... 

myśl
zebrała 74 fiszki • 21 listopada 2010, 00:58

Cza­sami chłopak może zro­bić tak niewiele, aby zdo­być dziew­czynę. Wys­tar­czą liczne spot­ka­nia i niewin­ne sms'y na dzień dob­ry i dob­ra­noc . Gorzej jed­nak, jeśli on w ogóle nie ma w myślach jej zdo­bycia.A dziew­czy­na o tym nie wie. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 10 maja 2010, 22:17

Jakże chłopak za­kocha­ny być musi,
jeżeli osiem zdrad do zer­wa­nia go nie zmusi!
*"Praw­do­podob­nie to strach, że się udu­si- więc wszys­tkie kochać mu­si."

*c.d Ge­nial­ny Fargo! 

myśl
zebrała 59 fiszek • 6 maja 2010, 09:20

`Myślałem, że jes­teś bar­dziej od­ważny. -po­wie­dział cicho Rozum.
- Też tak myślałem, ale ona mnie onieśmiela... -szepnął chłopak. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 25 kwietnia 2010, 11:24

- Jak możesz wie­rzyć na­dal w miłość? Prze­cież chłopak Cię zostawił...
- Właśnie, chłopak, a nie miłość. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 20 października 2010, 18:28

Wdzięk Ma­rilyn Mon­roe Ci dziew­czyn­ko nie pomoże...
Gdy chłopak w in­nych oczach widzi szczęścia morze.
 

myśl
zebrała 53 fiszki • 15 września 2011, 20:00

Czy chłopak zos­ta­wia u Ciebie czapkę, bluzę, skar­petki lub jakąkol­wiek część gar­de­roby?
W ten sposób od­gradza so­bie drogę na powrót do Two­jego do­mu.
Tak w ra­zie czego... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 16 maja 2010, 13:41

Pot­rze­buję mężczyz­ny, nie chłopaka.
Chłopak chce całować się przed wszys­tki­mi i trzy­mać za rękę.
Mężczyz­na oka­zuje czułość i namiętność.
Szep­ce do ucha, całuje moją twarz, mo­je nad­gar­stki, moją szyję.
A ja, chcę roz­ma­wiać, o Nim, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 48 fiszek • 14 sierpnia 2009, 22:58

Raz się Nar­cy­zowi chciało
Sprze­dać cało swo­je ciało
Za­tem prędko fot­ki świeże
Pstry­ka i na por­tal bieży.
Gafę puścił chłopak chwacki
Wszedł na por­tal literacki.
Jed­nak i tu, gdy jął nęcić,
Zna­lazł po­pyt na swój „pręcik”.
Mo­rał pros­ty stąd, o zgrozo,
I tu się idiot­ki mnożą.


*z de­dykacją dla "Narcyza" 

myśl
zebrała 47 fiszek • 10 września 2010, 15:31
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:28Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st bóg jest w każdym [...]

dzisiaj, 01:22Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st i przeg­ra­na ja­wi się [...]

dzisiaj, 01:04Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Przylepiec

dzisiaj, 00:54Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

wczoraj, 23:50danioł sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

wczoraj, 23:49krysta sko­men­to­wał tek­st Bohaterem nie jest ktoś, [...]

wczoraj, 23:49Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

wczoraj, 23:40danioł sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

wczoraj, 23:39Vedan sko­men­to­wał tek­st Śpisz obok a ja [...]

wczoraj, 23:30.Rodia sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie