Wyszukiwarka: byc szczesliwa

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: byc szczes­li­wa — zgromadziliśmy 8 tekstów.

Masz zy­cie jak w ra­ju a nie po­tafisz byc szczes­li­wa przez swo­je fa­nabe­rie i wie­czne narze­kanie.Do­cenisz to co masz jak stra­cisz,ale bedzie juz za pozno. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 3 lutego 2012, 17:09

Kiedyś myślałam że kocham... Miałam fa­ceta, pla­nowa­lis­my przyszłośc, wy­dawało mi sie jes­tem szczes­li­wa. Ale to wszys­tko minęło, on mnie zos­ta­wił, mój naj­lep­szy przy­jaciel umarł pa­re miesięcy później, moj fa­cet które­go tak miłowałam [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 1 stycznia 2011, 20:30

`. a dziś stoję na pro­gu życia z wielką go­ryczą w ser­cu i roz­myślam. Mieliście tak że po la­tach zro­zumielis­cie że wasze wy­bory by­ly zle? Że sam Bóg da­wal wam szan­se na [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 lipca 2009, 11:00

Je­go słowa.
Je­zeli masz byc ta­ka smut­na i nie czu­jesz sie ze mna dob­rze to ro­zej­dzmy sie. Wo­le ze­bys by­la szczes­li­wa a ze be­zem­nie to nie jest dla mnie is­totne..Waz­ne ze szczesliwa 

myśl
zebrała 7 fiszek

Os­tatnio ktoś się mnie za­pytał dlacze­go nie jes­tem cho­ler­nie szczes­li­wa prze­cież mam przy­jaciół , ko­legów i swo­ja życiową pas­je . DO tej po­ry nie umiem od­po­wiedi­zec na to py­tanie , pop­rosru jest [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 stycznia 2011, 19:15

Czy war­to uśmie­chać sie do słońca? Sko­ro po­dob­no ono da­je ty­le szczes­cia... Po co ja mam da­wac go wiecej? Nie jes­tem szczes­li­wa, nie be­de uda­wac, nie chce byc jak wszys­cy.


Kocham... Ale [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki

Kaz­dy dzien przy­pimi­na ciern
noc przy­pomi­na ma­re twa
Dzien nie widzial­nie zmy­wa krop­le lez....
Mam dosc...

Dosc mam swo­jej bezsilnosci
dosc mam swo­jej bezradnosci
dosc mam siebie....chce umrzec

Znow w mych oczach lzy
znow aniol przyszedl po mnie
mo­ze to jesien, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 października 2009, 19:05

Mo­ja dusza sie tarmosi,
troche nie wie jak byc so­bie sa­ma szczes­li­wa bez powodu,
pop­rostu byc i cie­szyc sie, ze jest,
czu­je sie winna
i nie wys­tar­cza­jaco dobra,
mar­twi sie, ze nie ro­bi cze­gos co powinna,
ze jest [...] — czytaj całość

myśl
Wszystkie
Filtruj wyniki