Wyszukiwarka: bob marley

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: bob mar­ley — zgromadziliśmy 4 teksty.

"Mówisz, że kochasz deszcz, ale cho­wasz się pod pa­rasolką gdy pa­da. Mówisz, że kochasz słońce, ale szu­kasz cienia by w nim schro­nić się gdy świeci. Mówisz, że kochasz wiatr, ale za­mykasz ok­no gdy wieje. Dla­tego się bo­je, gdy mówisz, że mnie kochasz."

Bob Marley 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 marca 2013, 14:47

"Mu­zyka reg­gae niesie przesłanie, tek­sty czy­nią tę mu­zykę bar­dzo ważną, tak mi się przy­naj­mniej wydaje."

Bob Marley 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 marca 2011, 18:53

Mo­ja mu­zyka wal­czy prze­ciw­ko sys­te­mowi, który uczy żyć i umierać.

— Bob Marley 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 lutego 2011, 15:18

"So­me peop­le say; Great God will co­me from the sky, ta­ke away eve­rything and ma­ke eve­rybo­dy feel high..."

-Bob Marley 

myśl
Wszystkie
Filtruj wyniki