Wyszukiwarka: boże narodzenie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: boże na­rodze­nie — zgromadziliśmy 557 tekstów.

...

Pot­ra­fią długo płakać nad roz­la­nym mlekiem;
dwa boże stworze­nia: bóbr z człowiekiem. 

myśl
zebrała 140 fiszek • 1 sierpnia 2010, 15:53

Pa­nie Boże, dlacze­go sta­wiasz mi Go na drodze, sko­ro wiesz, że nie poz­wo­lisz nam być razem? 

myśl
zebrała 127 fiszek • 30 grudnia 2009, 18:31

Jaką od­po­wiedzą na ob­ja­wione słowo Boże, jest nasze życie... 

myśl
zebrała 125 fiszek • 12 sierpnia 2013, 01:15

Wiara?
Nig­dy w Boga

Bóg?
Nie istnieje.

Ufasz?
Tyl­ko sobie.

Cierpię.
Boże, dlaczego? 

myśl
zebrała 122 fiszki • 24 września 2010, 12:40

Znowu?!
Boże, spraw­dzasz ile wytrzymam?
Coś Ci po­wiem - prze­ceniasz mo­je możliwości.. 

myśl
zebrała 117 fiszek • 4 września 2010, 23:01

To co zsyłasz na mnie, wiem,
to wszys­tko ma swój sens.

Na­wet rzeczy złe
- z biegiem czasu
widzę to też.

Tak tyl­ko myślę, Boże,
ześlij mi przy­jaciela, proszę

Łat­wiej będzie mi
udźwignąć dni... 

myśl
zebrała 97 fiszek • 1 października 2010, 10:07

Na każdym kro­ku mówi "o Boże!" cho­ciaż twier­dzi, że jest ateistą. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 4 czerwca 2010, 13:47

... "Bo cóż to za miłość, gdy­by była bez cier­pienia?" - i widzisz Boże, zna­lazłem us­pra­wied­li­wienie dla swych grzechów... 

myśl
zebrała 86 fiszek • 27 marca 2011, 01:19

I tyl­ko o jed­no proszę cię Boże...daj mi siłę w wal­ce o ko­lej­ne jutro 

myśl
zebrała 85 fiszek • 24 listopada 2010, 00:01

-Ile cukru?
-3 łyżeczki
-Boże dlacze­go tak dużo...?
-Nies­te­ty...nie mam słod­kiego życia. Więc so­bie go dosładzam. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 21 kwietnia 2010, 09:31
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 06:34shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 02:08one drop for all sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś twier­dzi, iż [...]

dzisiaj, 02:07one drop for all sko­men­to­wał tek­st W życiu jaj w [...]

dzisiaj, 01:56one drop for all sko­men­to­wał tek­st W życiu jaj w [...]

dzisiaj, 01:28Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st bóg jest w każdym [...]

dzisiaj, 01:22Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st i przeg­ra­na ja­wi się [...]

dzisiaj, 01:04Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Przylepiec

dzisiaj, 00:54Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

wczoraj, 23:50danioł sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

wczoraj, 23:49krysta sko­men­to­wał tek­st Bohaterem nie jest ktoś, [...]