Wyszukiwarka: boże narodzenie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: boże na­rodze­nie — zgromadziliśmy 14 tekstów.

Boże Na­rodze­nie może przyjść w każdej chwi­li, nie pot­rze­buje ok­reślo­nego dnia czy godzi­ny. Ważne żeby w ogóle przyszło. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 24 grudnia 2010, 11:58

W Boże Na­rodze­nie myślałam, że są to mo­je naj­gor­sze święta w życiu. Jed­nak dzi­siaj zmieniłam zda­nie. Już wiem, że to będzie naj­gor­sza Wiel­ka­noc w moim życiu. Ra­no nie było ma­lowa­nia pi­sanek, zamiast [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 43 fiszki • 3 kwietnia 2010, 13:41

Wrażenia po pier­wszym sek­sie: le­piej niż u den­tysty, ale nie tak faj­nie, jak w Boże Narodzenie. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 28 czerwca 2011, 17:12

Rodzi­na - RODZINĄ tyl­ko w Boże Narodzenie. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 4 listopada 2010, 20:48

Więzi społeczne? przy­jaźnie? To ja­kaś ściema, są w Boże Na­rodze­nie, Wiel­ka­noc, później ich nie ma. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 19 lutego 2010, 17:11

I tu wca­le nie chodzi o to, że za Tobą zatęskniłam czy coś w tym sty­lu. Nie. Po pros­tu, siedząc tak dzi­siaj na pa­rape­cie ok­na, zaczęłam się zas­ta­nawiać jak­bym spędzała święta gdybyś [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 16 fiszek • 23 grudnia 2009, 21:27

Scho­wałam nasze wspólne zdjęcia, kar­tki z wa­kac­ji. Tra­fił tam naszyj­nik który dos­tałam od Niego na Boże Na­rodze­nie i mi­siak które­go dał mi na urodzi­ny. Wsadziłam 3 la­ta naszej zna­jomości w ko­loro­wy kar­ton. Pos­ta­wiłam go na sza­fie. Nig­dy tam prze­cież nie zaglądam.

W życiu jeszcze nie zer­kałam ty­le ra­zy na szczyt mo­jej szafy!

Czy już oszalałam?! 

myśl
zebrała 16 fiszek • 30 sierpnia 2009, 22:22

Marze­nia zastępują przy­jaciół w sa­mot­ne dni, miłość w
Wa­len­tynki i rodzinę w Boże Narodzenie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 grudnia 2010, 12:01

Następna strona 1 2

Wszystkie
Filtruj wyniki