Wyszukiwarka: blondynka

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: blon­dynka — zgromadziliśmy 48 tekstów.

Widzisz dziew­czynkę w różowej su­kien­ce z pra­wej stro­ny? Tak, tę blon­dynkę. Spędziła długie dnie i no­ce, cze­kając na wy­niki ba­dań. Dos­trzegłeś wzrok tam­tej ko­biety przy sto­liku? Tak, w tej szma­rag­do­wej tu­nice. Modliła [...] — czytaj całość

myśl dnia z 28 stycznia 2010 roku
zebrała 285 fiszek • 27 stycznia 2010, 13:10

"cy­ganie kradną,murzy­ni nie myślą ,blon­dynki są głupie " - a wy, ci którzy to mówi­cie jes­teście po pros­tu uprzedzeni. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 6 czerwca 2010, 15:05

mo­ja nadzieja jest chy­ba blondynką... 

myśl
zebrała 55 fiszek • 15 listopada 2010, 20:34

Chłop­cy kochają blon­dynki, mężczyźni kochają brunetki!


:) 

myśl
zebrała 52 fiszki • 20 maja 2010, 18:44

Ste­reoty­powa blon­dynka plas­ti­kiem się wyróżnia,
a w jej głowie do­minu­je króliczko­wo-playboyowa próżnia. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 4 kwietnia 2010, 15:38

Le­gal­ne zielo­nookie,ciem­ne blon­dynki tak mają,że jak ra­no wstają jak anioły wyglądają...! 

myśl
zebrała 43 fiszki • 14 kwietnia 2010, 14:28

A kiedy blon­dynka prze­far­bu­je się na bru­netkę nag­le sta­nie się dla was mądra?
A kiedy bru­net­ka prze­far­bu­je się na blon­dynkę auto­matycznie sta­nie się głupia? 

myśl
zebrała 41 fiszek • 6 lutego 2010, 13:55

Rze­koma głupo­ta blon­dy­nek to spryt­ny blef, na który na­bierają się na­wet najmądrzej­si mężczyźni. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 27 maja 2010, 09:40

Następna strona 1 2 3 4 5 6

Wszystkie
Filtruj wyniki