Wyszukiwarka: bez sensu

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: bez sen­su — zgromadziliśmy 8894 teksty.

Sfe­ra marzeń, ce­le i prag­nienia… to krwioobieg sen­su istnienia. 

myśl
zebrała 206 fiszek • 11 stycznia 2011, 08:01

Zjadł wszys­tkie ro­zumy, lecz sen­su nie mógł przełknąć. 

myśl
zebrała 155 fiszek • 6 października 2011, 11:22

Zda­nie, z którym nikt się nie zgadza, nie może być poz­ba­wione sensu. 

myśl
zebrała 124 fiszki • 24 października 2010, 20:54

Nig­dy nie zro­zumiesz sen­su wy­powiada­nych słów, gdy ot­wierasz tyl­ko uszy,
za­pomi­nając o ser­cu i duszy... 

myśl
zebrała 105 fiszek • 25 listopada 2010, 14:54

Naj­piękniej­szy uśmiech dos­ta­niesz bez recepty. 

myśl
zebrała 103 fiszki • 31 sierpnia 2010, 22:10

Spoglądała w okno...
Poszu­kując sen­su życia... 

myśl
zebrała 101 fiszek • 19 listopada 2009, 18:56

kocham cię. bez znaków za­pyta­nia. bez wyk­rzyk­ników. bez żad­ne­go 'ale'. 

myśl
zebrała 99 fiszek • 27 marca 2010, 21:05

Mogę się obejść bez miłości, ale bez przy­jaźni nie potrafię. 

myśl
zebrała 98 fiszek • 25 stycznia 2013, 06:47

Życie bez pas­ji zabija. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 1 lutego 2013, 22:26

Naj­większe ba­nały, ub­ra­ne w miłość, na­bierają niepow­tarzal­ne­go sensu. 

myśl
zebrała 89 fiszek • 13 października 2010, 19:30
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:41PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 01:36PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st i przeg­ra­na ja­wi się [...]

dzisiaj, 01:21skorek sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 01:17skorek sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 01:07krysta sko­men­to­wał tek­st Każda ra­na się goi, [...]

dzisiaj, 01:04krysta sko­men­to­wał tek­st Dobry człowieku, nicze­go... ale [...]

dzisiaj, 00:59wdech sko­men­to­wał tek­st zwierzęta og­ra­niczają ludzi którzy [...]

dzisiaj, 00:58krysta sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 00:56krysta sko­men­to­wał tek­st Miarą szczęścia jest ocze­kiwa­nie.  

dzisiaj, 00:55krysta sko­men­to­wał tek­st Bez pożeg­na­nia od­chodzą... Wszys­cy ci,którym [...]