Wyszukiwarka: będę tęsknić

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: będę tęsknić — zgromadziliśmy 3440 tekstów.

Trud­no jest za­pom­nieć o złych chwi­lach…tak sa­mo jak trud­no jest nie tęsknić wspo­minając dobre… 

myśl
zebrała 236 fiszek • 24 czerwca 2011, 06:43

Będę dla ciebie deszczem, nasączę two­je ciało pożąda­niem, będę rosą, złożę świ­tem po­całunek na twoich pier­siach, odziany w wiatr - upnę two­je włosy w miłosną pieśń, będę słońcem, by pies­cić two­je ciało [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 194 fiszki • 13 lutego 2014, 15:45

Szczęśli­wy to człowiek, który ma do ko­go tęsknić. 

myśl
zebrała 179 fiszek • 13 lutego 2014, 12:42

Po­wiadają, że co zdro­we pas­kudnie sma­kuje.
Zdro­wym, za­tem będę, bo to ona mi gotuje. 

myśl
zebrała 155 fiszek • 16 września 2010, 12:41

To, że jes­tem za­kocha­na, nie oz­nacza, że ciągle będę o tym pisać. 

myśl
zebrała 145 fiszek • 7 lipca 2010, 15:02

tęsknić...

to ujarzmić nieobecność
westchnieniem
ciężkim od wdzięczności

...bo jesteś... 

myśl
zebrała 140 fiszek • 5 listopada 2012, 12:54

Kiedyś miałam te­lefon przy so­bie, by nie prze­gapić żad­ne­go sms'a od Ciebie, by nie poz­wo­lić Ci tęsknić. A te­raz? Te­raz wzruszam ra­miona­mi na­wet na 15 nieodeb­ra­nym połączeniu. 

myśl
zebrała 137 fiszek • 2 grudnia 2010, 20:34

Żeby za kimś tęsknić nie trze­ba go kochać.
Można go po pros­tu bar­dziej lu­bić, niż całą resztę. 

myśl
zebrała 135 fiszek • 11 kwietnia 2010, 19:26

Po­całunek jest jak obiet­ni­ca.
To jak­byś po­wie­dział: Tak, będę Cię kochać. 

myśl
zebrała 129 fiszek • 29 stycznia 2010, 20:25

Cho­ciaż te­raz jes­tem ni­kim, kiedyś będę Kimś. 

myśl
zebrała 124 fiszki • 20 września 2010, 21:50
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:11wdech sko­men­to­wał tek­st Abstrakcja, to różni­ca między [...]

dzisiaj, 16:04wdech sko­men­to­wał tek­st Kompleks czy me­galo­mania

dzisiaj, 16:02back sko­men­to­wał tek­st *** Dzban miodu na ser­ce [...]

dzisiaj, 16:00JaiTy sko­men­to­wał tek­st JaiTy

dzisiaj, 15:53JaiTy sko­men­to­wał tek­st Strach gu­bi...  

dzisiaj, 15:52wdech sko­men­to­wał tek­st Niektórzy ludzie nau­czy­li się [...]

dzisiaj, 15:44Badylek sko­men­to­wał tek­st Strach gu­bi...  

dzisiaj, 15:39PainWithoutLove wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 15:35JaiTy sko­men­to­wał tek­st ..Tylko słowo opar­te na [...]

dzisiaj, 15:31JaiTy sko­men­to­wał tek­st Strach gu­bi...