Wyszukiwarka: bądź sobą

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: bądź sobą — zgromadziliśmy 129 tekstów.

- Kocham Cię - wyk­rztu­sił z siebie. Nie wie­dział cze­mu to po­wie­dział, ale czuł, że po­winien. Że po­winien się w końcu przyznać.
Spoj­rzała na niego ze zdzi­wieniem. Już cała ta sy­tuac­ja wy­dawała jej [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 40 fiszek • 4 września 2009, 18:47

bądź sobą, nie uda­waj ko­goś, kim nie jes­teś i nig­dy nie będziesz.
dlacze­go więc za wszel­ka cenę próbu­jesz za­siać we mnie na­sion­ko in­ne­go człowieka? 

myśl
zebrała 40 fiszek • 23 kwietnia 2010, 22:20

Nig­dy nie bądź tym kim nie jes­teś, bo nig­dy nie będziesz sobą. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 6 stycznia 2011, 20:37

Choćbyś był nie wiem jak ideal­ny wszys­tkim się nie spo­dobasz. Le­piej bądź sobą. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 7 lipca 2010, 20:18

Bądź sobą i nie pozwól by zab­ra­no to co naj­lep­sze w Tobie. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 30 marca 2011, 17:05

Pi­je wódkę, jak każdy.
Mam to w du­pie, jak każdy.
Piszę tu, że jes­tem sobą. Jak każdy.
I bądź tu człowieku oryginalnym... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 31 stycznia 2010, 11:23

Bądź sobą. Ni­kogo in­ne­go nie masz do wyboru. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 15 marca 2011, 19:21

Mówiłam, że nie pi­je, nie palę i nie ćpam. Przep­raszam kłamała. Codzien­nie upi­jam się szczęściem bądź smut­kiem, ciągle pa­le za sobą ja­kieś mos­ty i naćpa­na fik­cją od­la­tuje do in­ne­go świata. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 6 października 2010, 17:43

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Wszystkie
Filtruj wyniki