Wyszukiwarka: bądź sobą

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: bądź sobą — zgromadziliśmy 5696 tekstów.

Naj­trud­niej ob­ro­nić się przed sa­mym sobą. 

myśl
zebrała 101 fiszek • 16 lutego 2011, 00:36

Kiedy drwisz z człowieka w imię do­war­tościowa­nia włas­nych braków,
bądź pe­wien, życie wy­mie­rzy ci policzek. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 7 października 2012, 00:16

Wy­pat­rując jut­ra, nie bądź śle­py na dziś... 

myśl
zebrała 93 fiszki • 2 grudnia 2010, 20:19

ko­bieto, bądź cierpliwa,
gdy On zaj­mu­je się ba­daniem swoich uczuć... 

myśl
zebrała 92 fiszki • 29 lutego 2012, 23:35

... by po­zos­tać sobą, myśl własną głową... 

myśl
zebrała 92 fiszki • 8 kwietnia 2010, 16:24

Nie bądź prze­rażony tym, że in­ni mają więcej, wy­korzys­taj jak naj­le­piej to niewiele, któreś otrzymał. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 23 czerwca 2010, 11:12

Naj­większe wal­ki człowiek toczy sam ze sobą... 

myśl
zebrała 90 fiszek • 11 kwietnia 2011, 11:51

Bądź tak elas­tyczny, aby nie dać się naciągnąć. 

myśl
zebrała 89 fiszek • 5 marca 2011, 21:57

Do­tykiem dłoni daj ciepło,
roz­grzej chłod­ne ręce,
bądź słońcem które ga­si ciemność... 

myśl
zebrała 88 fiszek • 8 marca 2013, 14:12

Każda mas­ka, którą przyw­dziewa­my, jest - bądź też wkrótce się sta­nie - częścią naszej twarzy. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 15 października 2010, 19:40
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 14:18back sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 14:16karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Spacerując po mieście w [...]

dzisiaj, 14:15karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Miłość jest hym­nem życia, [...]

dzisiaj, 14:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Karma przyj­dzie i po [...]

dzisiaj, 14:08Irracja sko­men­to­wał tek­st Własne słabości można zwy­ciężyć [...]

dzisiaj, 14:05Irracja sko­men­to­wał tek­st Nie po to się [...]

dzisiaj, 14:04Irracja sko­men­to­wał tek­st Miłość jest hym­nem życia, [...]

dzisiaj, 13:59Irracja sko­men­to­wał tek­st Łatwiej jest kochać ludzkość [...]

dzisiaj, 12:59Cris sko­men­to­wał tek­st Noc

dzisiaj, 12:55Cris sko­men­to­wał tek­st Jadę w dal, ob­serwując [...]