Wyszukiwarka: anioły przyjaciele

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: anioły przy­jaciele — zgromadziliśmy 49 tekstów.

To,że ktoś cię kiedyś skrzyw­dził,że ukocha­ny za­wiódł,że przy­jaciel zdradził nie jest po­wodem by pa­kować z góry każdą na­pot­kaną is­totę do jed­ne­go wor­ka z nimi.
Al­bo­wiem nig­dy nie wiado­mo czy jut­ro na ro­gu uli­cy nie spot­kasz anioła który jed­nym spoj­rze­niem mógłby od­mienić two­je życie i ofiaro­wać miłość. 

myśl
zebrała 197 fiszek • 30 kwietnia 2010, 06:31

Anioły - to dob­rzy ludzie,którzy poświęcaj się dla in­nych
Dają nie żądając w za­mian nic
Anioły - to przy­jaciele,którzy przy nas trwają,mi­mo niepowodzeń
Łzy z oczu osuszają
Aniołami - Jes­teśmy my dla osób które kochamy
Dla nich nieba przychylamy 

myśl
zebrała 85 fiszek • 14 lipca 2010, 00:04

- Wiesz przy­jacielu, pla­nowałem z nią przyszłość,
przy niej czułem się kimś ważnym, przy niej rosły mi skrzydła.
- No i co ?
- Żona się do­wie­działa, no i mam piekło...
Wy­garnąłem jej, że jes­tem szczęśli­wy, a ona...a ona to "dziwka"
- Ty cha­mie, i co ona na to ?
- Nic, Anioły nie płaczą...


Z cyk­lu : echo pus­tej plaży. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 11 stycznia 2013, 10:19

Gdy ból roz­ry­wa ser­ce i z odejściem zwleka,
Pot­rze­ba przy­jaciela. Anioła. Człowieka...

:* 

myśl
zebrała 69 fiszek • 20 czerwca 2010, 19:29

Przy­jaciel jest naj­cu­dow­niej­szym Aniołem Stróżem.
To on łapie Cię za rękę gdy staczasz się na dno.
A kiedy już nie można pomóc, to upa­da ra­zem z Tobą, a Ty w swoim upad­ku nie jes­teś samotny. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 24 września 2010, 16:23

`Nie ma Aniołów Stróżów... są przyjaciele. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 5 lipca 2010, 20:50

I Diabeł Aniołowi przyjacielem. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 28 sierpnia 2011, 00:33

Przy­jaciele są jak ciche Anioły.
Nic nie mówią, o nic nie py­tają, po pros­tu przy mnie trwają. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 13 sierpnia 2009, 00:44

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7

Wszystkie
Filtruj wyniki