Wyszukiwarka: anioł diabeł

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: anioł diabeł — zgromadziliśmy 587 tekstów.

Szu­kaj ser­cem diamentów bo często diabeł pod­stępem zwykłe ka­mienie do nich upodabnia. 

myśl
zebrała 217 fiszek • 26 czerwca 2010, 06:36

...i cóż z te­go że dro­ga wy­daje się pros­ta i usłana kwiata­mi sko­ro diabeł po­zamieniał znaki. 

myśl
zebrała 167 fiszek • 19 kwietnia 2010, 09:46

Kiedy Anioł piękny, to i Diabeł by­le ja­ki być nie może.. 

myśl
zebrała 140 fiszek • 11 grudnia 2012, 01:13

i anioł może mieć diabel­skie spojrzenie 

myśl
zebrała 136 fiszek • 14 listopada 2010, 21:43

Gdy sprag­niona dusza, nig­dy nie czerp z głębo­kiego dzba­na, bo i tam diabeł maczał usta. 

myśl
zebrała 124 fiszki • 4 lipca 2010, 08:07

Każdy anioł był człowiekiem, który kochał. 

myśl
zebrała 122 fiszki • 6 marca 2014, 18:33

Bied­ny anioł całą drogę do piekła drep­cze naszy­mi śladami. 

myśl
zebrała 118 fiszek • 17 sierpnia 2011, 19:16

W urządza­niu piekła żaden diabeł nie dorówna człowieko­wi kreatywnością. 

myśl
zebrała 117 fiszek • 26 maja 2010, 12:43

Anioł...
nie ma nic do stra­cenia
prócz skrzydeł

dla­te­go chodzi na 
c a ł o ś ć 

piechotą... 

myśl
zebrała 117 fiszek • 3 listopada 2012, 21:52

Anioł i diabła za­pyta jak może mu pomóc. 

myśl
zebrała 115 fiszek • 23 września 2010, 15:54
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:39skorek sko­men­to­wał tek­st Spalanie

dzisiaj, 01:21skorek sko­men­to­wał tek­st Spalanie

dzisiaj, 01:19Timanfaya sko­men­to­wał tek­st Kiedy uf­ność bie­rze górę, [...]

dzisiaj, 01:16krysta sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie po­wiem mu [...]

dzisiaj, 01:09krysta sko­men­to­wał tek­st Umrzesz nie wiedząc Co tra­cisz [...]

dzisiaj, 01:08krysta sko­men­to­wał tek­st Nic nie zos­tało Już nic [...]

dzisiaj, 01:03krysta sko­men­to­wał tek­st Miłość to nie czułe [...]

dzisiaj, 00:58sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]

dzisiaj, 00:57Cris sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]

dzisiaj, 00:53sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]