Wyszukiwarka: życie jest piękne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: życie jest piękne — zgromadziliśmy 58669 tekstów.

Życie jest naj­lep­szym le­karzem...wy­leczy Cię ze wszys­tkich złudzeń. 

myśl
zebrała 221 fiszek • 29 września 2010, 06:51

Nig­dy szczęście nie jest tak piękne, jak wte­dy, gdy zbliżamy się doń małymi krokami. 

myśl dnia z 22 listopada 2014 roku
zebrała 193 fiszki • 22 czerwca 2013, 01:34

W ko­biecie piękne są szczegóły. 

myśl
zebrała 181 fiszek • 23 kwietnia 2010, 09:52

Od­na­leźć siebie, umiłować to, co trwa i poczuć, jak piękne jest życie... 

myśl
zebrała 177 fiszek • 3 marca 2014, 03:27

Jaką od­po­wiedzą na ob­ja­wione słowo Boże, jest nasze życie... 

myśl
zebrała 125 fiszek • 12 sierpnia 2013, 01:15

Z roz­ma­zanym tuszem, czer­wo­nymi ocza­mi, drżący­mi war­ga­mi krzyczała, że życie jest piękne. 

myśl
zebrała 121 fiszek • 29 września 2010, 18:47

Piękne wnętrze człowieka jest jak żyz­na gle­ba na wiosnę,
ot­warta na ziar­no siew­cy pragnąca rodzić ob­fi­te plony... 

myśl
zebrała 120 fiszek • 3 lipca 2013, 00:14

Dzieląc z kimś dob­re i piękne chwi­le to nic wiel­kiego każdy tak potrafi.
Zejść na sa­mo dno by wy­ciągnąć zeń człowieka a później pomóc mu od­na­leźć się w nor­malnym życiu to do­piero jest świadec­twem praw­dzi­wej wielkości. 

myśl
zebrała 105 fiszek • 5 kwietnia 2010, 10:59

Życie jest piękne.
Prob­lem w tym, że człowiek pot­ra­fi wszys­tko oszpecić. 

myśl
zebrała 104 fiszki • 13 grudnia 2010, 20:59

Życie może być piękne, pod wa­run­kiem, że ma się je z kim dzielić. Świado­mość stra­conej szan­sy pa­li naj­bar­dziej duszę. 

myśl
zebrała 101 fiszek • 22 stycznia 2014, 06:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:34PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st GDYBY duży pies znał człowieka, poszar­gałby, [...]

dzisiaj, 01:49Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st W długiej ko­lej­ce po [...]

dzisiaj, 01:19krysta sko­men­to­wał tek­st sobie pi­sani

dzisiaj, 01:16krysta sko­men­to­wał tek­st Zdążymy

dzisiaj, 01:13krysta sko­men­to­wał tek­st niewiele tak a ja­ki [...]

dzisiaj, 00:57Badylek sko­men­to­wał tek­st Nie zakładaj mi łańcucha Daj [...]

dzisiaj, 00:44Badylek sko­men­to­wał tek­st Blond to zdro­wie

dzisiaj, 00:44Cris sko­men­to­wał tek­st talent nie pot­rze­buje obrony https://www.youtube.com/watch?v=34vvp7SLlTc

dzisiaj, 00:42Cris sko­men­to­wał tek­st Nie zakładaj mi łańcucha Daj [...]

dzisiaj, 00:32Badylek sko­men­to­wał tek­st Ty Dotknąć Two­jego po­liczka Ująć Twe [...]